Quyền định đoạt tài sản riêng của hai vợ chồng có trước khi kết hôn

Thứ Sáu, 15/12/2017, 16:19 [GMT+7]
.
.

Bà N.T.T, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, hỏi: “Tôi có căn nhà riêng do người chồng trước để lại trước khi mất. Vậy, nếu tôi tái hôn, tài sản này có phải gộp chung với người chồng sau này hay không?

Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, tại Điều 43 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định như sau: (1)Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản riêng có trước khi kết hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng- Ảnh internet.
Tài sản riêng có trước khi kết hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. (Ảnh Internet)

(2) Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Cũng tại Điều 44 của Luật này quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng. Theo đó, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

Như vậy, tài sản riêng có trước khi kết hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, mỗi người có quyền tự định đoạt đối với số tài sản này mà không phụ thuộc vào ý kiến của chồng hoặc vợ. Bà có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung của hai vợ chồng sau khi tái hôn.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.