Lập đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận và xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường

Thứ Năm, 26/10/2017, 09:44 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có văn bản số 7915/UBND-MT ngày 24/10/2017 chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tổ chức triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ TN-MT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vân Đồn dọn rác thải bảo vệ môi trường Cảng Cái Rồng. Ảnh: Mai Duyên (CTV)
Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vân Đồn dọn rác thải bảo vệ môi trường Cảng Cái Rồng. Ảnh: Mai Duyên (CTV)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, trước ngày 15/11/2017, Sở TN-MT phải thiết lập, chấn chỉnh, vận hành đường dây nóng của Sở (gồm số điện thoại và địa chỉ thư điện tử) để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Đường dây nóng được đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ). Sở TN-MT phải công khai đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt, liên tục, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT phải quy định cụ thể và bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ; bố trí kinh phí thường xuyên cho việc quản lý, vận hành đường dây nóng.

UBND tỉnh cũng giao Sở TN-MT chịu trách nhiệm xử lý, phản hồi thông tin đối với các trường hợp, các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp tỉnh và cấp huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền xử lý, phản hồi thông tin của Tổng cục Môi trường thì chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với Tổng cục Môi trường để thực hiện.

Vĩ An

.
.
.
.
.
.
.
.