Kiến nghị của anh Vy Văn Trần (xã Tiên Lãng)

UBND huyện Tiên Yên khẳng định không có căn cứ thực hiện

Thứ Ba, 20/08/2013, 06:52 [GMT+7]
.
.

Anh Vy Văn Trần, trú tại thôn Thác Bưởi II, xã Tiên Lãng (Tiên Yên) có đơn gửi Báo Quảng Ninh phản ánh về việc: UBND huyện Tiên Yên thu hồi vĩnh viễn của gia đình anh 2.846,1m2 đất để xây dựng khu dân cư thôn Thác Bưởi II, xã Tiên Lãng nhưng trong phương án đền bù hỗ trợ và tái định cư lại chỉ tính 1.752,8m2 được bồi thường 100% giá đất nông nghiệp, còn 1.093,3m2 tính hỗ trợ 30%. Gia đình nhận được thông báo thu hồi đất của UBND huyện nhưng không thấy họp tổ dân và thông báo giá đất cũng như các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Cùng chung một cánh đồng và cùng một dự án lại có 2 giá đất đền bù khác nhau.

Tìm hiểu nội dung vụ việc chúng tôi được biết: Năm 2012, UBND huyện Tiên Yên triển khai Dự án xây dựng khu dân cư thôn Thác Bưởi II, thôn Đồng Mạ, xã Tiên Lãng. Gia đình anh Vy Văn Trần trú tại thôn Thác Bưởi II là một trong những hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi để giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại Quyết định (QĐ) số 1240, ngày 15-6-2012 của UBND huyện Tiên Yên “Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng khu dân cư thôn Thác Bưởi II, thôn Đồng Mạ, xã Tiên Lãng”, gia đình anh Trần được nhận tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 169.181.795 đồng. Bao gồm bồi thường vật kiến trúc 2.718.255 đồng; bồi thường cây trồng 10.859.000 đồng; bồi thường, hỗ trợ đất trồng cây hàng năm 155.604.540 đồng (trong đó: Bồi thường đất trồng cây hàng năm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 1.462,8m2 với số tiền 38.032.800 đồng; hỗ trợ 30% giá đất trồng cây hàng năm không có GCNQSDĐ 1.383,3m2 là 10.789.740 đồng; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và chuyển đổi nghề tạo việc làm 106.782.000 đồng). Ngày 28-9-2012, UBND huyện Tiên Yên tiếp tục có QĐ số 1841 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với diện tích 293,3m2 đất trồng cây hàng năm có GCNQSDĐ (do việc xác định nhầm nguồn gốc đối với diện tích đất trồng cây hàng năm có giấy chứng nhận là không có giấy chứng nhận) với số tiền 35.002.880 đồng. Tuy nhiên, anh Trần không đồng ý với phương án bồi thường trên với lý do đất của gia đình được giao và đã sử dụng ổn định từ trước năm 1993, không có tranh chấp nên đề nghị được bồi thường 100%.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện Tiên Yên cho biết: Ngày 25-6-1997, bà Hoàng Thị Yên (mẹ đẻ anh Vy Văn Trần) được UBND huyện cấp GCNQSDĐ số H 699826 với tổng diện tích 2.133m2 (gồm 11 thửa), thời hạn giao đất 20 năm. Khi dự án được triển khai gia đình anh Trần có 9/11 thửa đất nông nghiệp bị thu hồi vĩnh viễn. Qua đo đạc thực tế cho thấy diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn của gia đình anh Trần là 2.846,1m2, trong khi theo GCNQSDĐ đã được cấp thì diện tích đó là 1.752,8m2, số diện tích còn lại 1.093,3m2 không có trong GCNQSDĐ. Khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình anh Trần, huyện Tiên Yên đã căn cứ vào các quy định của UBND tỉnh như QĐ 398/2012 về ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh QN; QĐ 4166/2011 về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh QN năm 2012 và QĐ 499/2010.

Sau khi có đơn khiếu nại của anh Trần, huyện đã thành lập Đoàn thanh tra xác minh, làm rõ. Trên cơ sở báo cáo xác minh của Đoàn thanh tra; căn cứ vào GCNQSDĐ của bà Hoàng Thị Yên (mẹ đẻ anh Trần); bản chứng nhận nhà, đất, tài sản trên đất ngày 9-5-2012 và 25-7-2012 của UBND xã Tiên Lãng; báo cáo số 06, ngày 11-3-2013 của xã Tiên Lãng về việc xác định nguồn gốc sử dụng đất đối với diện tích trồng cây hàng năm không có GCNQSDĐ và biên bản đối thoại ngày 8-5-2013 của UBND huyện đối với anh Trần, cho thấy: Diện tích 1.093,3m2 đất trồng cây hàng năm hộ gia đình anh Trần sử dụng trước năm 1993 đến nay, không có GCNQSDĐ nằm trên bản đồ giải thửa do UBND xã Tiên Lãng quản lý từ trước năm 1978. UBND xã để lại làm quỹ đất 5% trong tổng diện tích đất nông nghiệp theo Nghị định 64 của Chính phủ (diện tích đất này xã chưa cho thuê, khoán đối với hộ gia đình anh Trần).

Từ những căn cứ trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tiên Yên đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ 30% giá đất trồng cây hàng năm của phần diện tích 1.093,3m2 đất không có GCNQSDĐ là đúng với quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước. Việc hộ gia đình anh Trần đề nghị bồi thường 100% giá đất theo hiện trạng sử dụng đối với diện tích trên là không có căn cứ thực hiện.

Về nội dung phản ánh gia đình nhận được thông báo thu hồi đất của UBND huyện nhưng không thấy họp tổ dân và thông báo giá đất cũng như các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; cùng chung một cánh đồng và cùng một dự án nhưng lại có 2 giá đất đền bù khác nhau. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đức Hậu, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng khẳng định những phản ánh trên của anh Trần là không chính xác. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này đều xác nhận có được họp nghe công bố quy hoạch, được nhận phương án đền bù. Các thôn cũng được gửi 1 bộ tài liệu về các quy định của tỉnh liên quan đến đơn giá bồi thường; quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh QN năm 2012; quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… để người dân tìm hiểu thêm. Việc cùng chung một cánh đồng và cùng một dự án lại có 2 giá đất đền bù khác nhau là vì theo quy định của tỉnh, đối với đất trồng lúa đơn giá đền bù là 28.000 đồng/m2; đất trồng màu là 26.000 đồng/m2.

Ngọc Anh

.
.
.
.
.
.
.
.