Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Tạo xung lực để Quảng Ninh Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Tạo xung lực để Quảng Ninh "cất cánh"

Xác định vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

.
.
.
.
Lịch phát sóng
.
Chưa có dữ liệu
.
.
.
.
.
.
.