Cô Tô: Bàn giao Trung tâm Dân số - KHHGĐ về Trung tâm Y tế huyện

Thứ Sáu, 29/06/2018, 17:35 [GMT+7]
.
.
Ngày 29/6, UBND huyện Cô Tô đã làm việc với Sở Y tế về việc bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình về Trung tâm Y tế huyện Cô Tô. 
 
Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất bàn giao, tiếp nhận Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện (gồm tổ chức bộ máy, tài sản, trang thiết bị, tài chính) từ UBND huyện Cô Tô quản lý về Trung tâm Y tế huyện Cô Tô thuộc Sở Y tế Quảng Ninh quản lý theo quy định. 
Quang cảnh lễ bàn giao.
Quang cảnh lễ bàn giao.
Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới cơ chế hoạt động.
 
Nguyễn Thu (Trung tâm TT – VH Cô Tô)

.
.
.
.
.
.
.
.