Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những yếu tố cần thiết, quan trọng giúp thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn được trang bị thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe để có cuộc sống bền vững, nâng cao chất lượng dân số.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.