Bộ Y tế kết luận về sản phẩm Vinaca trị ung thư làm từ than tre

Chiều 18/4, Bộ Y tế thông tin liên quan đến việc sản xuất sản phẩm "Vinaca ung thư Co3.2" của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.