Xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Số lượng người cao tuổi cần được nuôi dưỡng, chăm sóc hoặc có nhu cầu nâng cao chất lượng, điều kiện chăm sóc của Quảng Ninh ngày càng lớn, tuy nhiên hiện mới được đáp ứng phần nào nhu cầu thực tế.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.