Người bệnh hài lòng với mô hình "Chăm sóc người bệnh theo đội"

Nhờ duy trì và thực hiện tốt mô hình "Chăm sóc người bệnh theo đội" tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, các ý kiến phản ánh của người bệnh đã giảm và tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với Bệnh viện tăng lên đáng kể

.
.
    .
.
.
.
.
.
.