Để hạn chế bội chi Quỹ BHYT

Từ năm 2016 đến nay, Quảng Ninh liên tục đứng trong tốp đầu cả nước về bội chi Quỹ BHYT. Trước thực trạng đó, ngành Y tế đã có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để giảm tình trạng bội chi này.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.