Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ Tư, 07/11/2018, 16:14 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/11, Thành đoàn Hạ Long tổ chức chương trình tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 cho 90 học viên là cán bộ, ĐVTN đến 20/20 phường trên địa bàn.

Các cán bộ, ĐVTN của  20/20 phường trên địa bàn thành phố tham gia lớp tập huấn.
Các cán bộ, ĐVTN của 20/20 phường trên địa bàn TP Hạ Long tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu sơ lược về hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công thành phố; danh mục các dịch vụ công đang được thực hiện tại Trung tâm... Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp thông qua các phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, chữ ký số, được cung cấp tại địa chỉ wedsite dichvucong.quangninh.gov.vn

Chương trình tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐVTN về tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm sáng tạo trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ dịch vụ công; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong khối MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố.

Đoàn viên thực hành các thao tác thực hiện dịch vụ công trên máy tính.
Cac học viên thực hành một số thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên máy tính.

Từ tháng 11/2017, Thành Đoàn Hạ Long chính thức triển khai mô hình “Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long”. Đến tháng 8/2018, Thành Đoàn Hạ Long đã nhân rộng mô hình đến các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 20/20 phường trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.