Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn ở khu dân cư

Thứ Tư, 22/08/2018, 07:15 [GMT+7]
.
.

Hiện nay, hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở, nhất là tại địa bàn dân cư vẫn là khâu yếu trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn không chỉ ở riêng Quảng Ninh mà ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Xác định những khó khăn đó, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị Đoàn cấp huyện tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở nhằm thu hút và tập hợp ĐVTN tham gia các phong trào của Đoàn và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Hội nghị trực tuyến
Hội nghị trực tuyến sơ kết chiến dịch “Hãy làm sạch biển” từ Tỉnh Đoàn đến các đơn vị Đoàn cấp huyện và cơ sở. 

Qua thực tế cơ sở và khảo sát chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế, như: Nhận thức của một số tổ chức Đoàn và ĐVTN về công tác xây dựng tổ chức Đoàn còn hạn chế, thiếu tâm huyết, trách nhiệm, thiếu nguồn cán bộ Đoàn, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu công tác; các tổ chức Đoàn chưa chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy và Đoàn cấp trên; nội dung, hình thức phong trào hoạt động Đoàn ở nhiều cơ sở còn thiếu hấp dẫn; nhiều đơn vị, số lượng ĐVTN thường xuyên biến động do đi làm ăn xa dẫn đến tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên thấp...

Trước thực tế đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động, mạnh dạn triển khai một số mô hình mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, từng bước tạo chuyển biến trong công tác Đoàn cơ sở từ đổi mới mô hình chi đoàn tại địa bàn dân cư. Tiêu biểu phải kể đến mô hình “Chi đoàn kiểu mẫu” của Chi đoàn thôn Khe Cạn, xã Đông Hải (Tiên Yên) mới được thành lập từ tháng 3 vừa qua và đã bước đầu khẳng định được hướng đi đúng.

Anh Lê Trung Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Hải, chia sẻ: Đoàn xã cũng đã khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với chi đoàn kiểu mẫu về số lượng ĐVTN, chế độ sinh hoạt, có quỹ hoạt động, nội dung sinh hoạt, nhiệm vụ trong vận động quần chúng, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền... Từ khi thành lập tới nay, chi đoàn đã phát huy vai trò xung kích trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với 6 triệu đồng do chính ĐVTN tự đóng góp để vẽ bức tranh tường cho nhà văn hóa thôn tuy chưa phải số tiền lớn song qua từng việc làm đã tạo chuyển biến rõ nét trong khả năng tập hợp, thu hút thanh niên vào hoạt động Đoàn địa phương.

Đặc biệt, năm 2018 Tỉnh Đoàn Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc chủ động đề xuất tỉnh hỗ trợ lắp đặt hệ thống thiết bị, đường truyền họp trực tuyến từ phòng họp của Tỉnh Đoàn tới 14 địa phương để tổ chức họp giao ban tới các đơn vị Đoàn cấp huyện hằng tháng và tới cấp chi đoàn khu dân cư hằng quý cũng như khi cần họp triển khai một số chuyên đề hoạt động đoàn cụ thể. Đồng thời, Đoàn Thanh niên từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đều thành lập các trang thông tin trên mạng xã hội zalo, facebook... tạo thuận lợi trong chỉ đạo, tiếp nhận thông tin hai chiều một cách nhanh chóng. Nhờ đó, tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện, khảo sát và nhân rộng những mô hình hoạt động hay, sáng tạo của các đơn vị, cơ sở Đoàn.

Bên cạnh đó, một số đơn vị Đoàn, tiêu biểu như Thành Đoàn Móng Cái, Uông Bí đã mạnh dạn đề xuất, tham mưu với cấp ủy thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số hoạt động phù hợp với tổ chức Đoàn để thu hút ĐVTN tham gia như hoạt động xây dựng đô thị văn minh (vẽ tranh tường, trồng cây xanh...), tạo thêm nguồn kinh phí để cơ sở Đoàn hoạt động, tổ chức các chương trình, phong trào Đoàn cụ thể, thiết thực. Hay Huyện Đoàn Bình Liêu, Đầm Hà tập trung triển khai các hoạt động Đoàn gắn với chương trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho ĐVTN địa phương. Từ đây, góp phần tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho ĐVTN, thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức, hoạt động Đoàn.

Cán bộ Huyện Đoàn Đầm Hà trao đổi với anh Trần Văn Mạnh về phương pháp
Cán bộ Huyện Đoàn Đầm Hà trao đổi, định hướng cho ĐVTN địa phương mở rộng mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục duy trì các mô hình tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt 2 đầu mối; thường xuyên rà soát, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn; giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức mọi mặt cho ĐVTN... Qua đó, không ngừng phát huy, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn từ cơ sở, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.