Cô Tô: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác thanh niên

Thứ Ba, 21/08/2018, 17:27 [GMT+7]
.
.

Ngày 21/8, Huyện ủy Cô Tô tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lãnh đạo huyện Cô Tô tặng giấy khen cho các tập thể chó thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.
Lãnh đạo huyện Cô Tô tặng giấy khen cho các tập thể chó thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thanh niên trên địa bàn huyện. Một số vấn đề của thanh niên được tập trung giải quyết như: Việc làm, vay vốn, nâng cao trình độ học vấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống; công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi có những chuyển biến tích cực, có sự đột phá trên một số mặt hoạt động. Vai trò của tổ chức Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh niên ngày càng được nâng lên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

                                                                              Nguyễn Thu (Trung tâm TT – VH Cô Tô)

.
.
.
.
.
.
.
.