Quảng Ninh có một công trình được vinh danh tại Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ IX

Thứ Ba, 13/12/2016, 14:29 [GMT+7]
.
.

Tối 10/12, tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu năm 2016”. Trong đó công trình “Nghiên cứu lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm tại vỉa 11 để nâng cao năng suất khai thác tại Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin” của nhóm tác giả thuộc Đoàn thanh niên Công ty CP than Hà Lầm là một trong 34 công trình tiêu biểu vinh danh tại Festival.

Công trình “Nghiên cứu lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm tại vỉa 11 để nâng cao năng suất khai thác tại Công ty CP than Hà Lầm -Vinacomin” được vinh danh tại Festival.
Công trình “Nghiên cứu lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm tại vỉa 11 để nâng cao năng suất khai thác tại Công ty CP than Hà Lầm -Vinacomin” được vinh danh tại Festival.

Các công trình, sản phẩm được tuyên dương lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực được ứng dụng vào thực tế lao động, sản xuất, học tập hoặc được đánh giá có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh tế - xã hội. Đối với công trình “Nghiên cứu lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm tại vỉa 11 để nâng cao năng suất khai thác tại Công ty CP than Hà Lầm -Vinacomin” do nhóm tác giả: Đinh Trung Kiên; Phạm Văn Thắng; Đỗ Trung Thành; Trần Trung Hiếu và Phạm Văn Tứ (Đoàn Thanh niên Công ty CP than Hà Lầm) đã làm lợi cho Công ty khoảng 12 tỷ đồng/ năm so với công nghệ truyền thống.

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu của thanh niên, thiết kế và tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.

Bá Trinh (Tỉnh đoàn)

.
.
.
.
.
.
.
.