Triển khai xây dựng Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 18/11/2016, 13:44 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 3/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-2020, sáng 18/11, Hội đồng Đội Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh bàn phương án triển khai Đề án Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua dự thảo Đề án xây dựng Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, mỗi nhiệm kỳ Hội đồng trẻ em là 5 năm. Hội đồng trẻ em do các em tự bình bầu trên cơ sở tiêu chuẩn và cơ cấu do Hội đồng Cố vấn quy định và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của Ban Cố vấn. Cơ quan thường trực của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh là Hội đồng Đội tỉnh. Hội đồng trẻ em có cơ cấu số lượng là 30 em, trong đó có một chủ tịch hội đồng, hai phó chủ tịch dựa trên các tiêu chí đảm bảo từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt vào đầu năm 2017.

Bá Trinh (Tỉnh đoàn Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.