Ba Chẽ: Bàn biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ Sáu, 10/08/2018, 15:54 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/8, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị bàn các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Năm học 2017 - 2018, toàn huyện Ba Chẽ có 22 trường, trong đó có 7 trường mầm non và 15 trường phổ thông, với 350 lớp học, 5.751 học sinh và 696 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong những năm qua, ngành giáo dục huyện đã khắc phục khó khăn, hạn chế, từng bước đáp ứng mục tiêu, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học năm 2009, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2012, phổ cập giáo dục THCS năm 2006, phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2015. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những tồn tại, hạn chế trong những năm học vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đổi mới phương pháp giáo dục như: bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập và tổ chức, thực hiện các kỳ kiểm tra thường xuyên, định kỳ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá, tăng cường mối quan hệ gia đình nhà trường và xã hội...

Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT huyện trên cơ sở đánh giá kết quả 5 năm, tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế và Chương trình hành động số 26 ngày 5/3/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án nân cao năng lực sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế của nghành GD - ĐT.

Cùng với đó, ngành GD - ĐT huyện cần có giải pháp nâng cao chất lượng và rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bám sát các chương trình đổi mới dạy và học áp dụng vào thực tiễn của huyện. Đồng thời tôn vinh học sinh và giáo viên khi có thành tích để động viên, tăng cường vai trò gắn kết của nhà trường với gia đình học sinh. Trước mắt ngành GD-ĐT huyện và các nhà trường tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho năm học mới 2018-2019.

Ngọc Lợi (Trung tâm TT&VH Ba Chẽ)

.
.
.
.
.
.
.
.