Quảng Yên: Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các trường công lập

Thứ Năm, 10/05/2018, 14:20 [GMT+7]
.
.

TX Quảng Yên vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức chức danh hiệu trưởng, hiệu phó 14 trường học công lập trên địa bàn.

1
Sân chơi trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do Phòng Giáo dục - Đào tạo TX Quảng Yên tổ chức.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ kết thúc vào ngày 15/5. Thời gian tổ chức thi dự kiến vào cuối tháng 5/2018. Đối tượng tham gia dự tuyển bao gồm: Viên chức đang công tác tại các trường công lập trên địa bàn thị xã và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Phòng Giáo dục- Đào tạo thị xã đã được quy hoạch các chức danh cần tuyển.

Nội dung thi bao gồm 2 phần: Thi viết và thi trình bày đề án. Cụ thể, ở phần thi viết, các thí sinh sẽ trình bày kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; các nội dung liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định.

Ở phần thi trình bày đề án (những thí sinh thi viết đạt từ 50/100 điểm trở lên), các thí sinh sẽ trình bày những đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị có chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn…

Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ TX Quảng Yên cho biết: Việc tổ chức thi tuyển là nhằm cụ thể hóa chủ trương của BTV Thị ủy về tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý. Trên cơ sở kết quả thi tuyển lần này, thị xã sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện nhân rộng trong những năm tới. Đến ngày 9/5, đã có 1 hồ sơ tham dự kỳ thi gửi tới ban tổ chức.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.