Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Ban CHQS TP Hạ Long

Thứ Hai, 28/05/2018, 10:17 [GMT+7]
.
.

Đảng uỷ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Hạ Long luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nội dung quyết định để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Với quan điểm này, những năm qua, đơn vị  luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị. 

DSC_0088.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long đọc sách báo nắm bắt tin tức trong nước và quốc tế.

Trung tá Phạm Quang Tiến, Chính trị viên Ban CHQS TP Hạ Long, cho biết: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên tổ chức, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong đó, đặc biệt quan tâm duy trì nghiêm chế độ giao ban, sinh hoạt theo định kỳ để qua đó kịp thời nắm bắt những tâm tư và nguyện vọng chính đáng của quân nhân, tạo sự thông suốt về tư tưởng, đoàn kết trong đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nội dung công tác giáo dục chính trị trong đơn vị được quán triệt sâu sắc, bám sát những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm tư tưởng của Đảng, tăng cường bồi dưỡng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch... Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố cũng chủ động xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tổ chức triển khai học tập phù hợp với từng đối tượng. Số bài giảng chính trị sử dụng phương tiện trình chiếu đạt 100% có sơ đồ, mô hình trực quan được đơn vị triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả kiểm tra chính trị hàng năm của CBCS trong đơn vị 100% đạt yêu cầu.

g
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long trồng cây xanh trong đơn vị. Ảnh: Trúc Linh

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong đơn vị, Ban CHQS TP Hạ Long còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hoá, như thư viện, sách, báo, tủ sách pháp luật, truyền thanh nội bộ. Đồng thời phát huy tối đa các phương tiện phục vụ tuyên truyền, cổ vũ động viên các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tích cực đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị cũng thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, ngày chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở, kịp thời cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước các nội dung thiết thực liên quan tới nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định hướng nhận thức cụ thể đối với CBCS.

Công tác đối thoại trực tiếp với CBCS trong đơn vị cũng được duy trì thực hiện hàng tháng, qua đó giúp các cấp chỉ huy nắm bắt được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CBCS và những vấn đề nổi cộm, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo phát huy dân chủ, động viên CBCS yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Ban CHQS TP Hạ Long đã có những đổi mới tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị cho CBCS trong đơn vị; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định đơn vị; nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.