Ý TƯỞNG MỚI

Đảm bảo chế độ đối với lao động hợp đồng ở cơ sở giáo dục công lập

Thứ Năm, 04/05/2017, 00:29 [GMT+7]
.
.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, hiện tổng số giáo viên đang giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh là 16.322 người, trong đó 3.853 giáo viên thuộc diện hợp đồng lao động (chiếm 23,6%). Thời gian qua, tỉnh đã ban hành một số quy định, chính sách về chế độ hợp đồng lao động đối với giáo viên các cơ sở công lập. Cụ thể là: Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND, Quyết định số 234/2010/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Việc thực hiện chính sách đã phần nào giúp giáo viên hợp đồng yên tâm công tác, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay việc chi trả tiền lương cho giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu vùng gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Giờ ăn trưa của trẻ em điểm trường Nà Pò thuộc Trường Mầm non Hoành Mô (huyện Bình Liêu).
Giờ ăn trưa của trẻ em điểm trường Nà Pò thuộc Trường Mầm non Hoành Mô (huyện Bình Liêu).

Cụ thể là: Tiền lương của giáo viên hợp đồng chênh lệch tương đối lớn so với tiền lương, phụ cấp lương của giáo viên là viên chức cùng đơn vị, có cùng trình độ đào tạo và năm công tác. Bên cạnh đó, chưa có quy định cụ thể về mức tối đa (mức trần) phải trả cho giáo viên hợp đồng lao động, do đó dẫn đến tình trạng giáo viên hợp đồng ở cùng đơn vị, vùng có mức lương khác nhau; chưa có quy định đối với việc điều chỉnh tiền lương hàng năm tương tự như việc tăng lương đối với viên chức. Trong cơ cấu tiền lương chưa thể hiện các khoản phụ cấp đặc thù đối với giáo viên, như: Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, phụ cấp thâm niên nghề nghiệp, phụ cấp khu vực, công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, chế độ tiền lương đối với giáo viên hợp đồng ngược với chính sách tiền lương đối với viên chức, cụ thể: Giáo viên hợp đồng lao động ở vùng khó khăn (vùng IV) có tiền lương thấp hơn giáo viên hợp đồng lao động vùng nông thôn, thành thị (vùng III, II), trong khi chế độ tiền lương đối với giáo viên là viên chức thì ngược lại...

Để góp phần giải quyết vướng mắc về việc mức tiền lương của giáo viên hợp đồng không đủ điều kiện để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, thời gian qua, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các đơn vị có sử dụng giáo viên diện hợp đồng lao động xem xét, điều chỉnh mức tiền lương đối với đối tượng này để đủ điều kiện tham gia BHXH, đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách đối với đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các đơn vị còn lúng túng trong việc chi trả tiền lương cho giáo viên diện hợp đồng do khoản chi này từ ngân sách, cần định mức cụ thể để thực hiện, đảm bảo các quy định về tài chính trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Vừa qua, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành chính sách “Quy định chế độ tiền công đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh”. Việc ban hành chính sách theo hướng thay thế Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đối tượng là giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã đạt chuẩn về đào tạo, đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn. Chế độ được chi trả tiền lương không thấp hơn 107% mức lương tối thiểu vùng II do Chính phủ quy định và không thấp hơn tiền lương của giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc có cùng vị trí việc làm, thời gian đóng BHXH và trình độ đào tạo, bao gồm cả các khoản phụ cấp, khoản đóng góp chế độ theo tiền lương (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn) theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, cho biết: Trường có 104 viên chức và 11 giáo viên hợp đồng. Hầu hết giáo viên hợp đồng tốt nghiệp loại giỏi, có nhiệt huyết với công việc. Có giáo viên hợp đồng đã hơn 10 năm nay nhưng chưa được tuyển viên chức. Mặc dù khó khăn nhưng thời gian qua nhà trường đã cân đối ngân sách để tạo điều kiện về chế độ, chính sách cho giáo viên hợp đồng. Quy định về thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động là giáo viên các cơ sở công lập nếu được tỉnh thông qua tới đây sẽ giúp các trường bớt đi khó khăn trong việc cân đối ngân sách. Qua đó, tạo điều kiện tốt hơn về các chế độ, chính sách cho giáo viên hợp đồng trong điều kiện không tăng biên chế như hiện nay.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.