Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế

Thứ Năm, 12/01/2017, 14:17 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/1, tại TP Hạ Long, Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2017-2020.

Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2017-2020

Giai đoạn 2011-2016, việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của giáo viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục. Công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã tạo sự đột phá trong hoạt động giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Từ năm 2011 đến hết năm 2016, hai Sở đã biên soạn và cấp phát 11.000 tờ gấp pháp luật, 2.000 sách pháp luật, 70 bảng tin trợ giúp pháp lý… về rất nhiều lĩnh vực như: Phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, mua bán người…

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp đã đi đến thống nhất các nội dung quan trọng, ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2017-2020. Theo đó, nội dung phối hợp sẽ tập trung ở 6 lĩnh vực: xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi thường của nhà nước; tổ chức pháp chế ngành giáo dục.

Lan Anh

.
.
.
.
.
.
.
.