Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Sáu, 16/12/2016, 17:44 [GMT+7]
.
.

Ngày 16-12, Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Đại hội có GS.NGND Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam và 130 đại biểu cựu giáo chức trong toàn tỉnh.

tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Hội Cựu giáo chức Quảng Ninh đã không ngừng được củng cố và phát triển; thực hiện đúng mục tiêu, phương hướng đã được đề ra tại Đại hội lần thứ II. Với sự thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức Hội, các chủ trương, nghị quyết của Hội về các nội dung hoạt động đã được các Chi hội, hội viên thực hiện tốt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, quy chế phối hợp giữa Hội Cựu giáo chức với Sở GD-ĐT tỉnh và Công đoàn ngành giáo dục cũng đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động, vị thế và uy tín của tổ chức Hội. Quan trọng nhất, Hội đã trở thành “mái nhà chung” ấm áp, nơi các nhà giáo được gặp gỡ, chia sẻ, thăm hỏi và động viên nhau trong cuộc sống, được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần.

tặng Cờ Đơn vị xuất sắc toàn diện cho
GS.NGND Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Cờ Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết – Tình thương – Trí tuệ – Trách nhiệm”, Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016-2021 với các nội dung trọng tâm như: Xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh tổ chức Hội; thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chăm lo cho đời sống của hội viên; phát huy tâm huyết, trí tuệ, tích cực tham gia vào xây dựng sự nghiệp giáo dục của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh; tích cực vận động hội viên tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò gương mẫu của cựu nhà giáo trong cộng đồng dân cư…

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu là cựu nhà giáo cũng đã trình bày nhiều ý kiến, tham luận chia sẻ về kinh nghiệm hay, cách làm tốt, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, mục tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: cách thức tô chức hoạt động Hội ở cơ sở; phát huy vai trò cán bộ Hội. đặc biệt là người đứng đầu;  xây dựng tổ chức Hội ở vùng miền núi, biên giới… Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 với 28 ông, bà; bầu ra Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hội. Ông Trần Trọng Lan, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh khóa II tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016 được tuyên dương, khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016 được tuyên dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã trao Cờ Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp cho hoạt động, công tác Hội và thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động Hội cũng đã được Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Quảng Ninh và Sở GD-ĐT tuyên dương, khen thưởng.

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.