UBND tỉnh chỉ đạo tập trung hoàn thành sớm năm học 2020-2021

Thứ Ba, 04/05/2021, 21:59 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 3/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”, ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2671/UBND-GD về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Học sinh trường tiểu học Hạ Long đeo khẩu trang đầy đủ khi đến trường.
Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long (TP Hạ Long) đeo khẩu trang đầy đủ khi đến trường.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo sau:

1. Chỉ đạo, giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh rà soát, yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong đơn vị có di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh trong dịp 30/4 - 1/5, khi quay trở về bắt buộc phải khai báo y tế trên trang https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế, đồng thời báo cáo trực tiếp cơ sở giáo dục đào tạo quản lý. Tổng hợp số liệu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước 16 giờ ngày 5/5/2021.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế; hạn chế tối đa các hoạt động tập thể không cần thiết để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, dành thời gian tập trung hoàn thành sớm chương trình giáo dục và kết thúc năm học 2020-2021; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý học sinh thời gian ở nhà, kiểm soát được lộ trình của học sinh từ nhà đến trường và từ trường trở về nhà, đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát tình hình và các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021: Chủ động triển khai các hình thức dạy học trực tuyến phù hợp với đối tượng, điều kiện của học sinh, sinh viên và tình hình thực tế; tận dụng tối đa cơ hội an toàn dịch bệnh để chỉ đạo cụ thể các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động kết thúc sớm năm học 2020-2021 phù hợp với tình hình mới và quy định thực hiện chương trình giáo dục. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện tại mục 1 Công văn này, hạn báo cáo trước 10 giờ 00 ngày 6/5/2021.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.