TP Cẩm Phả đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân Tân Sửu

Thứ Tư, 24/02/2021, 13:51 [GMT+7]
.
.

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng 24/2, tất cả 16 phường, xã của TP Cẩm Phả đã tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân Tân Sửu.

Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cùng cán bộ công nhân công nhân Công ty TNHH MTV Khe Sim trồng cây gỗ lớn hoàn nguyên môi trường tại bãi thải Tây Lộ Trí
Lãnh đạo TP Cẩm Phả cùng cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Khe Sim và nhân dân phường Cẩm Thành trồng cây gỗ lớn hoàn nguyên môi trường tại bãi thải Tây Lộ Trí.

Trong đó, tại khu vực hoàn nguyên bãi thải Tây Lộ Trí, trên địa bàn phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả phối hợp với Công ty TNHH MTV Khe Sim tổ chức trồng trên 1ha cây gỗ lớn như: Chò chỉ, long não, lát và trên 5ha cây phi lao. Trên địa bàn các phường, xã còn lại, TP Cẩm Phả tổ chức cho cán bộ, nhân dân và các đơn vị trồng các loại cây xanh, cây bóng mát…

a
16/16 phường, xã của TP Cẩm Phả đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân Tân Sửu.

Cẩm Phả là thành phố chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động sản xuất công nghiệp và khai thác khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên suy giảm không đáp ứng được mục tiêu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Trong năm 2021, TP Cẩm Phả đặt mục tiêu phấn đấu trồng mới 1.100 ha rừng trồng tập trung, 193 nghìn cây xanh phân tán các loại. Đồng thời, rà soát lựa chọn các địa điểm phù hợp để trồng các loại cây gỗ lớn, cây bản địa và các loại cây có giá trị kinh tế cao, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thiên nhiên.

Thành Công

.
.
.
.
.
.
.
.