TX Đông Triều: Sức bật từ cải cách hành chính

Thứ Ba, 05/01/2021, 08:50 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được TX Đông Triều chú trọng thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); qua đó, tạo sức bật để phát triển.

người dân TX Đông Triều
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều luôn tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng thị xã được thực hiện theo hướng đơn giản hóa, cải tiến quy trình giải quyết, loại bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết; thời gian giải quyết được rút ngắn từ 25%-50% so với trước, đảm bảo sự thuận tiện cho người dân và tổ chức; hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng ở tất cả các khâu.

Đặc biệt, năm 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, yêu cầu về việc tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết gián tiếp qua môi trường mạng ở mức độ 3, 4 được thị xã tập trung thực hiện. Thị xã đã chỉ đạo cán bộ Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các trình tự, các bước lập, chuyển hồ sơ theo quy định; giải quyết nhanh chóng hồ sơ TTHC theo thẩm quyền, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Bùi Triều Dương, Giám đốc Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều, cho biết: Trung tâm hiện đưa vào giải quyết 372 TTHC. Việc tiếp nhận, trả hồ sơ tại Trung tâm được xây dựng khoa học, tập trung, quản lý bằng phần mềm hiện đại, có sự giám sát của Trung tâm và người dân, qua đó tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân.

Theo thống kê của TX Đông Triều, năm 2020 tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn đạt 100%; tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 tại Trung tâm Hành chính công thị xã đạt 59,55% (tăng 15,14% so với năm 2019); cấp xã đạt 63,49% (tăng 21,85% so với năm 2019).

Cùng với thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC, các nội dung thành phần khác cũng được thị xã đặc biệt quan tâm. Cụ thể như với trục thành phần cải cách thể chế, 100% hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thị xã được xây dựng và ban hành đúng quy định, còn hiệu lực, được quản lý theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo khoa học. Trong kết quả của trục nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và phân cấp phân quyền đã được hoàn thành ở 100% các cơ quan đơn vị trực thuộc. Các cơ chế công tác như: Giao ban, hội ý, chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, phối hợp và phân cấp quản lý, báo cáo công khai... được thị xã triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nền tảng quan trọng của CCHC, thị xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đến nay 95% cán bộ, công chức, viên chức của thị xã đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; 90% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Thị xã thường xuyên ban hành các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm giờ làm việc, mặc đồng phục, đeo thẻ theo quy định, nhất là phải có thái độ, giao tiếp, ứng xử đúng chuẩn mực đối với tổ chức, công dân. Thị xã đẩy mạnh kiểm tra công vụ đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

Bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác CCHC tại TX Đông Triều đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo những chuyển biến tích cực. Đây là nền móng quan trọng để thị xã hướng tới các mục tiêu cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.