Chuyển biến trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở Đông Triều

Thứ Ba, 05/01/2021, 13:50 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã được Thị ủy, UBND TX Đông Triều quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay các vụ việc kéo dài trên địa bàn thị xã đã cơ bản được giải quyết, không xuất hiện điểm “nóng”.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Mạnh Trường
Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Mạnh Trường

Đông Triều luôn xác định quan điểm giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân là việc làm hết sức quan trọng và thường xuyên của các cấp chính quyền, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Hoàng Đình Tuấn, Trưởng Ban Tiếp công dân TX Đông Triều cho biết: “Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo trong công tác tiếp công dân giải quyết KNTC, UBND thị xã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nội dung này được Thị ủy, UBND thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể thành một nội dung trong Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã”.

Ngay từ đầu năm 2020, Thị ủy Đông Triều đã chủ động chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn; chú trọng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, hạn chế thấp nhất những vụ việc mới phát sinh.

Công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Thị ủy. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân đã được nghiêm túc thực hiện theo quy định. Người đứng đầu thị xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, chủ động giải quyết các phản ánh, kiến nghị, KNTC, nhất là những trường hợp khiếu kiện đông người, phức tạp.

Một buổi tiếp công dân định kỳ của UBND TX Đông Triều.
Một buổi tiếp công dân định kỳ của UBND TX Đông Triều.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý Thường trực Thị ủy, Thường trực UBND thị xã nghe báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn; đồng thời cho ý kiến về định hướng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư thời gian tới. UBND thị xã thường xuyên rà soát, tổng hợp, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết đơn; tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh chính trị, những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, quản lý đất đai, việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương, đơn vị. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ngày được nâng lên và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong quá trình giải quyết vụ việc tại địa phương, đội ngũ này đã tham mưu cho UBND xã, phường chủ động xin ý kiến cơ quan chuyên môn thuộc thị xã về phương hướng giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp; qua đó đã hạn chế tình trạng các cấp giải quyết nội dung không thống nhất, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Cũng trong năm, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân, UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa theo đúng quy định về phòng chống dịch. Trong thời gian giãn cách xã hội, để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp, thị xã đã có thông báo, hướng dẫn công dân có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc các đường hợp lệ khác đến Ban Tiếp công dân thị xã, các địa phương liên quan để được tổng hợp và xử lý đúng quy định.

Năm 2020, các cơ quan hành chính thị xã thực hiện tiếp 353 lượt công dân với 233 vụ việc; tiếp nhận 437 đơn. Đến nay, đã giải quyết 28/34 đơn khiếu nại; 7/7 đơn tố cáo; 353/400 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Bên cạnh đó, theo Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh về rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, trên địa bàn Đông Triều có 3 vụ việc phức tạp, kéo dài. Để giải quyết dứt điểm các vụ việc này, thị xã tích cực chỉ đạo phòng ban, chủ động phối hợp, xin ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, đến nay 3/3 vụ việc được UBND tỉnh đưa ra khỏi kế hoạch. Ngoài ra, UBND TX Đông Triều cũng chủ động rà soát các vụ việc phức tạp trên địa bàn và xây dựng Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 5/2/2019, đã thực hiện giải quyết xong 10/15 vụ việc theo danh sách xây dựng rà soát.

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.