Tổng kết mô hình bình đẳng giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 24/12/2020, 14:47 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/12, Sở LĐ,TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình bình đẳng giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Quảng cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở LĐ,TB&XH đã triển khai 25 mô hình bình đẳng giới tại 13 địa phương. Thông qua các mô hình triển khai, nhận thức của các thành viên tham gia thay đổi rõ rệt. Vai trò của phụ nữ được cải thiện về nhiều mặt và được nâng cao.

Đặc biệt, cũng thông qua mô hình, việc phát hiện, tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực kịp thời hơn, các thành viên có nhiều cơ hội trong tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Tỉnh đã hình thành mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo mô hình quốc tế và theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả tư vấn, trợ giúp nạn nhân.

Tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới tham gia tại hội nghị.
Tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Sở LĐ,TB&XH, cán bộ triển khai các mô hình bình đẳng giới chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ bạo lực giới, từ công tác chỉ đạo, triển khai hình thành các mô hình đến công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp cận tư vấn và quản lý, giúp đỡ các đối tượng bị bạo lực giới, nạn nhân bị mua bán.

Để các mô hình bình đẳng giới phát huy hiệu quả hơn, các đại biểu cũng kiến nghị, thời gian tới tỉnh cần tiếp tục bố trí kinh phí duy trì và nhân rộng mô hình về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; tăng cường phòng chống bạo lực giới, nhất là bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan cần phối hợp hiệu quả để thực hiện các mô hình và can thiệp trợ giúp nạn nhân của bạo lực giới.

Thu Trang

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.