Tổng kết chương trình chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 24/12/2020, 17:00 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/12, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tổng kết chương trình chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai đến các đối tượng thụ hưởng. Nhiều chương trình phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực đối với trẻ em; hoạt động xã hội hóa trong công tác này ngày càng cao và có sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn thể, các tổ chức Hội, tổ chức từ thiện và cá nhân trong cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, một số mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đã tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, như: Mô hình Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật hệ vận động, có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng; mô hình Gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình Dạy nghề gắn với việc làm cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn; mô hình Tâm lý trị liệu cho trẻ rối nhiễu tâm trí...

Đối với công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trong 5 năm qua, tỉnh thực hiện đạt 18/24 chỉ tiêu thuộc 7 mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm tăng 6,55% so với giai đoạn 2011-2015; tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 32,9%, tăng 7,7% so với giai đoạn 2011-2015...

các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề cho LĐNT trong 10 năm qua.
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hữu hiệu hơn liên quan đến công tác trẻ em và bình đẳng giới. Cùng với đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng các chương trình, đề án triển khai cho giai đoạn 2021-2025; các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các chương trình, mô hình hiệu quả thiết thực hơn.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.