Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu liên quan đến trẻ em

Thứ Hai, 07/12/2020, 07:59 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, từ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Để làm rõ kết quả này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Đồng

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

- Xin ông cho biết về sự quan tâm đặc biệt, các chính sách của tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong thời gian qua?

+ Quảng Ninh hiện có hơn 320.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có khoảng 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 15.000 trẻ có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Các mục tiêu vì trẻ em được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Ngân sách bố trí cho những chương trình, mục tiêu vì trẻ em ở các cấp hằng năm đều tăng. Quảng Ninh đã bố trí bộ máy tổ chức để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đến tận thôn, bản, khu phố; phát triển các dịch vụ trợ giúp trẻ em trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình địa phương và đáp ứng cơ bản những nhu cầu của trẻ em.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương, để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tỉnh đã ban hành các chính sách đặc thù riêng, nhằm hỗ trợ các mục tiêu ưu tiên vì trẻ em, như: Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 về chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND…

Qua 5 năm thực hiện 2 nghị quyết này, tỉnh đã hỗ trợ gần 75.000 lượt trẻ em với số tiền trên 87 tỷ đồng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe hằng tháng, đột xuất.

Lớp học can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
Lớp học can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

- Những chương trình, mô hình nào đã mang lại hiệu quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Quảng Ninh, thưa ông?

+ Trước hết, công tác tuyên truyền được tỉnh đặc biệt chú trọng, thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau. Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm bố trí kinh phí để tập huấn cho người làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nắm được các kỹ năng, phương pháp tiếp cận với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng và trẻ em ở cộng đồng nói chung.

Đồng thời, tỉnh cũng triển khai nhiều mô hình, chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Như: Chương trình hỗ trợ miễn phí như phẫu thuật tim bẩm sinh, mắt, môi, chỉnh hình hệ vận động; mô hình gia đình cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đó, nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc từ 98% (năm 2019) lên 100% (năm 2020).

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam tặng sữa cho trẻ em ở Cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Quảng Ninh.
Quỹ sữa vươn cao Việt Nam tặng sữa cho trẻ em ở Cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Quảng Ninh. Ảnh: Thu Trang.

- Quảng Ninh hiện đang gặp những khó khăn gì trong công tác này và giải pháp mà Sở tham mưu cho tỉnh trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thưa ông?

+ Cùng với sự phát triển của KT-XH, cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển Internet, mạng xã hội, một mặt tạo môi trường để trẻ em sống được tốt hơn, phát triển trí tuệ, giao tiếp xã hội nhanh hơn, nhưng đồng thời làm gia tăng các nguy cơ trẻ em bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu, độc, thiếu chuẩn mực và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại, môi trường sống chưa lành mạnh, an toàn, thân thiện. Dự báo đây chính là thách thức, khó khăn đối với công tác tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay.

Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục tăng cường, tổ chức các chiến dịch truyền thông, với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng và trẻ em để tạo dư luận xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu liên quan đến trẻ em, nhất là trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tạo cơ hội để phát triển.

Đồng thời, tạo cơ hội cho mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức khác nhau và thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh hơn nữa quá trình xã hội hoá, huy động tối đa nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

- Xin cảm ơn ông!

Lan Anh (thực hiện)

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.