Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương - Lớp 1

Thứ Hai, 28/12/2020, 12:13 [GMT+7]
.
.

Sáng 28/12, Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thẩm định đối với Tài liệu giáo dục địa phương - Lớp 1.

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh – Lớp 1 được biên soạn trên nguyên tắc đảm bảo các nội dung giáo dục địa phương, bám sát các yêu cầu và nội dung theo khung giáo dục đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tài liệu gồm 7 chủ đề: Cảnh đẹp nơi em sống; Trò chơi dân gian của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Nơi em sống; Những người sống quanh em; Sản vật quê hương em; Bác Hồ với thiếu nhi Quảng Ninh; Bảo vệ môi trường nơi em sống. Mỗi chủ đề được thiết kế gồm 4 phần: Khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo, sự hỗ trợ của gia đình, học sinh sẽ được tìm hiểu, thực hành, trải nghiệm những điều thú vị, mới mẻ, đặc trưng ở địa phương mình; từ đó, vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày, cùng nhau thực hiện những việc làm hữu ích với bản thân, với gia đình, cộng đồng và quê hương…

s
Các thành viên Hội đồng thẩm định tham góp ý kiến.

Xác định tầm quan trọng của Tài liệu, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, phản biện sôi nổi trên tinh thần khoa học, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng về nội dung, đa dạng các tranh ảnh thực tế có bản quyền, chỉnh sửa một số thông tin, hình ảnh, ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, các xưng hô… vì mục tiêu xây dựng cuốn tài liệu mang bản sắc và đặc trưng tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng thẩm định đã đi đến thống nhất đánh giá Tài liệu có sự đầu tư, phù hợp với khung chương trình đã ban hành, đảm bảo các tiêu chí theo quy định và kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Sau khi hoàn thiện, Sở GD&ĐT sẽ trình UBND tỉnh báo cáo Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt ban hành.

Thu Phương

.
.
.
.
.
.
.
.