Sẽ có khoảng 19,8 triệu người Việt Nam học nghề giai đoạn 2021-2025

Thứ Ba, 22/12/2020, 10:26 [GMT+7]
.
.

Theo khảo sát, một số ngành nghề có nhiều nhu cầu tuyển dụng là may mặc, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật xây dựng...

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã xây dựng dự thảo chiến lược phát triển của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu trọng tâm là nâng quy mô tuyển sinh và nâng chất lượng đào tạo.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu sẽ tuyển sinh khoảng 19,8 triệu người. Trong đó, trình độ sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 16,620 triệu người, trình độ trung cấp là 1,85 triệu người, trình độ cao đẳng là 1,35 triệu người.

Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề, các đơn vị chức năng và địa phương bảo đảm giải quyết việc làm cho ít nhất 85% số người tham gia học nghề, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta đạt khoảng 70% vào năm 2025

Nhằm đạt mục tiêu nêu trên, các bên liên quan tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và nhu cầu học nghề của từng nhóm đối tượng. Công tác đào tạo nghề lấy người học làm trung tâm, gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường.

Ngoài ra, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đủ khả năng tiếp thu những kiến thức nghề nghiệp mới để truyền thụ cho học trò.

Dự đoán, năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm cần tuyển dụng mới là khoảng 815.000 người và năm 2022 là khoảng 817.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất, tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp.

Cụ thể, năm 2021, đối với lao động trình độ sơ cấp, nhu cầu tuyển dụng mới nhiều nhất là may thời trang, tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật xây dựng...

Cũng theo khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, năm 2019 thu nhập bình quân chung của lao động trình độ sơ cấp khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.

Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (gần 9,2 triệu đồng/tháng); sau đó đến là kỹ thuật xây dựng (8,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật thiết bị điện tử (8,06 triệu đồng/tháng).

Đối với trình độ Trung cấp, nghề có thu nhập bình quân/tháng cao nhất là nghề quản lý khai thác công trình thủy lợi (12,2 triệu đồng/tháng); tiếp đến là kỹ thuật sơn mài và khảm trai (9,75 triệu đồng/tháng); chế tạo thiết bị cơ khí (9,15 triệu đồng/tháng). Thu nhập bình quân chung của lao động trình độ trung cấp khoảng 6,3 triệu đồng/tháng.

Đối với trình độ Cao đẳng: Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là điều dưỡng (15,5 triệu đồng/tháng); sau đó đến quản lý khai thác công trình thủy lợi (14,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật sơn mài và khảm trai (10,2 triệu đồng/tháng). Thu nhập trung bình chung của lao động trình độ cao đẳng khoảng 7,3 triệu đồng/tháng.

Theo vtv.vn

.
.
.
.
.
.
.
.