Phòng chống tệ nạn mại dâm: Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Thứ Tư, 16/12/2020, 10:34 [GMT+7]
.
.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đặc biệt là chú trọng đến các giải pháp mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do hoạt động mại dâm gây ra là mục tiêu mà chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh thời gian qua hướng tới.

Theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có trên 2.730 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (TNMD). Thời gian qua hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, không có tụ điểm nóng, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, cả về tính chất lẫn quy mô hoạt động, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng... Qua nắm bắt tình hình của các câu lạc bộ, các nhóm tự lực thì số người tham gia hoạt động bán dâm trên địa bàn tỉnh lớn hơn nhiều con số được các cơ quan chức năng quản lý báo cáo và hoạt động mại dâm cũng đi theo xu hướng chung của cả nước như: Hoạt động trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn lớn...

thành viên nòng cốt của các nhóm tham gia mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của nhóm đồng đẳng thảo luận tại buổi tập huấn về Kỹ thauajt triển khai xây dựng mô hình.
Thành viên nòng cốt của các nhóm tham gia mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của nhóm đồng đẳng thảo luận tại buổi tập huấn về Kỹ thuật triển khai xây dựng mô hình.

Để ngăn ngừa, kiểm soát và hạn chế phát sinh TNMD trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các cấp, ngành đã có nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tệ nạn này. Trong đó tập trung hoạt động truyền thông, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiểm tra giám sát và thực hiện các mô hình hỗ trợ, giảm hại… Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức 478 lớp tập huấn, tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB cho hơn 8.000 hội viên, học sinh, sinh viên và trên 18.200 lượt quần chúng nhân dân về phòng, chống mại dâm. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tập huấn về kỹ năng và nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm cho hơn 1.000 đại biểu là đoàn viên, hội viên của tổ chức.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã duy trì các mô hình về phòng, chống mại dâm như: Mô hình phòng ngừa TNMD và hỗ trợ người bán dâm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng tại 8 xã, phường, thị trấn trọng điểm; mô hình Hỗ trợ tăng cường năng lực của nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận truyền thông và hỗ trợ, giảm hại phòng, chống bạo lực giới tại các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả; Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội dành cho nhóm phụ nữ bán dâm và Mô hình đảm bảo quyền người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Các mô hình này đã tích cực triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giảm hại do hoạt động mại dâm. Thông qua đó, thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ y tế, pháp lý và chuyển gửi đến các địa chỉ phù hợp; khảo sát nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề cho nhóm người có nguy cơ hoạt động mại dâm ở địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí. Theo đó, hàng nghìn lượt người bán dâm, người có nguy cơ cao bán dâm được tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, y tế, pháp lý và cơ hội đào tạo nghề nghiệp.

Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra tại điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn TP Hạ Long.
Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra tại điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn TP Hạ Long.

Có thể nói, công tác kiểm tra phòng ngừa là hoạt động cơ bản trong việc ngăn chặn phát sinh TNMD trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, đặc biệt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ... Từ năm 2016 đến nay, các đội kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 1.507 cơ sở, qua đó xử phạt tiền 219 cơ sở vi phạm với số tiền gần 353 triệu đồng. Qua kiểm tra, các đoàn cũng đã lập biên bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng ra quyết định xử phạt đối với các cơ sở vi phạm; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh, tư vấn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả TNMD, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa phương lành mạnh.

Thu Trang

Tin liên quan

 


 

.
.
.
.
.
.
.
.