Phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân từ các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 21/12/2020, 07:49 [GMT+7]
.
.

5 năm qua, MTTQ các cấp của Quảng Ninh đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) với nội dung, hình thức phong phú, rõ trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Đức Hạnh (ảnh) về kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện cuộc vận động lớn này.

- Để cuộc vận động nhanh chóng phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả cao, MTTQ tỉnh đã có cách triển khai như thế nào, thưa ông?

+ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì phát động từ năm 2016, được tổ chức thực hiện đồng bộ, có phân cấp từ trung ương tới địa phương, lấy trọng tâm là khu dân cư.

Ðể cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban MTTQ tỉnh với vai trò nòng cốt, đã chỉ đạo MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm; động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Năm 2017, tỉnh lựa chọn 2 địa phương là Cẩm Phả và Quảng Yên làm điểm cuộc vận động. MTTQ các địa phương cấp huyện còn lại chủ động lựa chọn ít nhất 2 đơn vị cấp xã, mỗi cấp xã chọn ít nhất 2 khu dân cư, thôn, bản, để triển khai điểm, gắn với những nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Từ kinh nghiệm làm điểm, các địa phương từng bước nhân rộng thực hiện thêm 30%, đến hết năm 2018 đã đạt 100% tổng số cấp xã, cấp thôn thực hiện. Quá trình triển khai, mỗi địa phương lại chủ động lựa chọn những tiêu chí phù hợp với tình hình cụ thể để tập trung tổ chức thực hiện; có kế hoạch, chương trình phối hợp hành động để đưa nội dung này tới từng xã, phường, thị trấn, khu dân cư; ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thống nhất thực hiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của cuộc vận động, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng hưởng ứng thực hiện, chú trọng gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào, nhiệm vụ khác ở địa phương. Qua đó, tạo sự đồng bộ trong tuyên truyền, vận động tới các đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân. Điều này đã thể hiện sự quyết tâm của MTTQ các cấp, tạo cơ sở cho việc thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động một cách toàn diện.

Nông dân xã Húc Động (huyện Bình Liêu) tham gia sản xuất miến dong tại HTX Phát triển Đình Trung của xã.
Nông dân xã Húc Động (huyện Bình Liêu) tham gia sản xuất miến dong tại HTX Phát triển Đình Trung của xã.

- Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật mà cuộc vận động mang lại?

+ Có thể khẳng định, kết quả quan trọng nhất có được nhờ triển khai thực hiện cuộc vận động chính là đã giúp phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể như trong xây dựng NTM, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó là đẩy mạnh thi đua trong nhân dân về phát triển kinh tế, hưởng ứng thực hiện chương trình OCOP; phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng văn minh đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Phát triển, đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ, xây dựng văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phấn đấu xây dựng và duy trì danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hóa” hằng năm; hưởng ứng chương trình “Nụ cười Hạ Long”; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội; thực hiện quy chế dân chủ; giữ vững ANTT ở cơ sở; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Nhân dân xã Dân Chủ (TP Hạ Long) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11/2020.
Nhân dân xã Dân Chủ (TP Hạ Long) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11/2020.

- Định hướng để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động trong thời gian tới là gì, thưa ông?

+ Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tham mưu với tỉnh tổ chức việc sơ kết cuộc vận động từ khu dân cư đến tỉnh. Đồng thời MTTQ các cấp trong tỉnh cần phải làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện cuộc vận động ở giai đoạn mới. Đối với các tổ chức thành viên, MTTQ tỉnh cũng phải làm thật tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng để triển khai các mô hình sâu rộng, thiết thực từ mỗi khu dân cư.

Trên cơ sở bám sát 5 nội dung của cuộc vận động, MTTQ từng địa phương cũng bám sát nhu cầu, điều kiện thực tế để đưa cuộc vận động phát triển linh hoạt, rõ trọng tâm, trọng điểm để phát huy tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải. Đồng thời phải lồng ghép chặt chẽ với chương trình “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”... Triển khai cuộc vận động phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV; phối hợp vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí NTM của tỉnh. Việc thường xuyên đánh giá, biểu dương điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả... cũng phải được quan tâm đúng mức. Như vậy mới có thể động viên tinh thần thi đua, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cuộc vận động.

Kết quả đạt được qua thực hiện cuộc vận động đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Đây là động lực, tiền đề quan trọng để MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Trân trọng cảm ơn ông!

5 nội dung trọng tâm của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" là:

1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

 

Hoàng Giang (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.