Phấn đấu năm 2021 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 0,14%

Thứ Tư, 16/12/2020, 15:18 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/12, tại TP Hạ Long, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành LĐ, TB&XH đã bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng sức, đồng lòng triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu kép theo chỉ đạo của tỉnh gắn với chủ đề công tác năm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Trong đó, ngành đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước cho người có công với cách mạng, các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội; lao động việc làm được duy trì, cơ bản ổn định, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu của ngành vẫn đạt hoặc vượt kế hoạch. Cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23%, vượt 0,13% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, đạt 100% kế hoạch năm; tạo việc làm tăng thêm cho 14.048 lao động; số người tham gia BHXH ước đạt 263.050 người; tuyển sinh đào tạo nghề cho 37.625 người; cai nghiện ma túy cho 915 lượt người; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt 100% KH năm; tiếp tục duy trì 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công...

Các tập thế, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ LĐ, TB&XH.
Các tập thế, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ LĐ, TB&XH.

Bên cạnh đó, Sở đã ban hành kịp thời các chính sách, chương trình của tỉnh để triển khai giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phát triển nhân lực chất lượng cao, bảo vệ trẻ em, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành...

Năm 2021, ngành LĐ, TB&XH đặt mục tiêu tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch; tham mưu thu hút, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, triển khai có kết quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu của tỉnh, của Bộ đề ra.

Trong đó, đặt ra mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,14%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 85,5%; tạo việc làm mới cho 13.000 người; số lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 270.540 người; số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 234.200 người; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp đạt 100%...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu cũng đã được nhận bằng khen của Bộ LĐ, TB&XH, UBND tỉnh, giấy khen của Sở LĐ, TB&XH. 

Hoàng Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.