MTTQ tỉnh: Gắn thi đua với khen thưởng, nhân rộng điển hình

Thứ Bảy, 19/12/2020, 06:20 [GMT+7]
.
.

Để phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của MTTQ được lan tỏa sâu rộng thì việc biểu dương, khen thưởng đúng lúc, đúng người, đúng việc đóng vai trò quan trọng. Qua đó, những nhân tố điển hình, cách làm hay được phát hiện, cổ vũ, nhân rộng; góp phần khích lệ tập thể, cá nhân hăng hái, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ xã Hải Đông (TP Móng Cái) khảo sát việc chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn mới tại thôn 3 của xã.
Cán bộ xã Hải Đông (TP Móng Cái) khảo sát việc chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn mới tại thôn 3 của xã.

Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân. Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh” được cụ thể hóa thành các hoạt động, mô hình sáng tạo, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng khu dân cư.

Từ đó, các mô hình nhân dân tự quản đã phát triển rộng khắp, hình thành nếp sống văn minh đô thị, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nông thôn mới... Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được lan tỏa rộng khắp từng giai đoạn. Từ sự kết nối của MTTQ tỉnh, rất nhiều đơn vị, cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp, tạo nguồn lực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các cán bộ tiêu biểu trong phong trào
Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các cán bộ tiêu biểu trong phong trào "Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác" giai đoạn 2010-2020.

Để các nội dung này được lan tỏa sâu rộng, bên cạnh triển khai linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên còn chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng. Cụ thể: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp; hướng dẫn cụ thể về công tác khen thưởng trong từng nội dung, phong trào thi đua. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện quy trình xét khen thưởng kịp thời, khoa học, công khai dân chủ, đúng thủ tục quy định. Dịp tổng kết cuối năm, Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành giao ban theo 2 Cụm thi đua: Các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Tây; các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Đông của tỉnh, nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận sau 1 năm tại từng địa phương, bình xét, biểu dương đơn vị có thành tích tốt trong Cụm thi đua.

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi đua Cụm MTTQ các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Đông của tỉnh năm 2020.
Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi đua Cụm MTTQ các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Đông của tỉnh năm 2020.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Công tác biểu dương, khen thưởng bên cạnh khích lệ phong trào, cổ vũ thi đua, còn là một trong những cách để phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình tại cơ sở; khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng cá nhân, tập thể thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Để có được hiệu quả này thì trước hết phải khắc phục “bệnh hình thức”, “chạy theo thành tích”; làm chặt chẽ cả về nội dung, hình thức, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục, để việc khen thưởng đề cao giá trị tinh thần thay vì lợi ích vật chất.

Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên quán triệt tới MTTQ các cấp huyện, xã gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Đây cũng là cách góp phần khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên sáng tạo, chủ động, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo được điều kiện mở rộng phong trào thi đua từ cơ sở.

Ngày 10/12, tại TP Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã diễn ra với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cho biết, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng về cơ sở; quan tâm khen thưởng đối với tập thể nhỏ, tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, chiến đấu... 

Trong 5 năm qua, đã khen tặng 343.727 huân, huy chương; 25.920 danh hiệu vinh dự Nhà nước (trong đó bao gồm cả Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân ưu tú, nhân dân); 28 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 73 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 308 Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và 380 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.