Khuyến học Quảng Ninh năm 2020: Nhiều hoạt động thiết thực

Thứ Ba, 15/12/2020, 04:11 [GMT+7]
.
.

Công tác khuyến học tại Quảng Ninh tiếp tục phát triển về mọi mặt, có nhiều hoạt động thiết thực và thu được những kết quả quan trọng. Đó là đánh giá của ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về công tác khuyến học của tỉnh năm 2020.

Lớp xóa mù chữ do Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đại Dực, huyện Tiên Yên tổ chức.
Lớp xóa mù chữ do Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đại Dực, huyện Tiên Yên tổ chức.

Năm nay, công tác tuyên truyền được Hội Khuyến học tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, đi sâu xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến.

Hội cũng tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế”, với 402 đại biểu tham gia ở 14 điểm cầu.

Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng trong tiến trình xây dựng xã hội học tập, tạo quyết tâm mới trong hoạt động cho đội ngũ làm công tác khuyến học.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần vượt khó, khả năng thích ứng của tổ chức Hội trong điều kiện dịch bệnh. Đồng thời, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1/10 đến 7/10 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” đã diễn ra trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, bổ ích, thu hút hàng vạn người tham gia.

Tộc Nguyễn Văn - TX Quảng Yên là một trong những dòng họ có truyền thống hiếu học trong tỉnh.
Tộc Nguyễn Văn - TX Quảng Yên là một trong những dòng họ có truyền thống hiếu học trong tỉnh.

Năm nay cũng là năm kết thúc giai đoạn 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Theo đó, tại Quảng Ninh, đã có 71,4% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 62,2% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 81,6% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 82,9% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, vượt tất cả các mục tiêu Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai phong trào này, toàn tỉnh đã có 103 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 113 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.

Cũng trong năm nay, Hội Khuyến học tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư 44/TT-BGDĐT. Kết quả, toàn tỉnh đã có 121 đơn vị cấp xã đạt loại tốt, 26 đơn vị cấp xã đạt loại khá.

Bên cạnh đó, chủ trương phát động phong trào học ngoại ngữ, tin học của nhân dân toàn tỉnh cũng được các cấp Hội khuyến học triển khai tích cực. Tỉnh đã có 55.182 người đăng ký học ngoại ngữ; 53.286 người đăng ký học tin học.

Mô hình “Công dân học tập” đang được thí điểm tại TP Cẩm Phả, TX Đông Triều, huyện Hải Hà đã mang lại một số tín hiệu tích cực. Đó là cơ sở để Hội Khuyến học tỉnh phát động, triển khai đại trà ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh trong thời gian tới.

Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại TP Hạ Long.
Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại TP Hạ Long.

Đáng chú ý, năm nay, Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) ở các địa phương trong tỉnh cũng hoạt động rất tích cực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong năm, toàn tỉnh đã mở 763 lớp, huy động trên 41.000 người học. Qua kiểm tra phân loại toàn tỉnh có 58,9% TTHTCĐ đạt loại tốt, 40,11% TTHTCĐ đạt loại khá, 1,69% TTHTCĐ loại trung bình, không có loại yếu.

Mặt khác, Quỹ khuyến học được duy trì và phát triển theo hướng đa dạng hóa loại hình. Tổng hợp kết quả từ cơ sở, quỹ khuyến học có đến cuối năm toàn tỉnh là trên 13,9 tỷ đồng. Phong trào “Ba đỡ đầu” tiếp tục được duy trì và mở rộng. Trong năm toàn tỉnh có 2.545 học sinh được trợ giúp trong đó có 2.036 học sinh nghèo vượt khó, 38 học sinh khuyết tật.

Ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ sở phát triển mạnh mẽ phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Cùng với đó, Hội sẽ sớm thực hiện các yêu cầu để đề nghị UNESCO đưa TP Hạ Long vào danh sách Thành phố học tập toàn cầu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội khuyến học vững mạnh; thực hiện có hiệu quả hơn nữa vai trò “nòng cốt liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Lan Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.