TX Quảng Yên: Hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Tư, 18/11/2020, 08:09 [GMT+7]
.
.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, TX Quảng Yên đã đẩy mạnh công tác dạy nghề, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bị ảnh hưởng bởi dự án KCN Sông Khoai nên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông Đinh Văn Hiến, xã Sông Khoai, đã được thu hồi để phục vụ công tác GPMB của dự án. Không còn đất để canh tác, ông Hiến đã được thị xã giới thiệu và hỗ trợ 50% kinh phí tham gia lớp học lái xe.

Ông Hiến cho biết: Đây là động lực giúp ông cũng như các học viên khác học tập tốt hơn và tìm được việc làm với thu nhập ổn định sau khi tốt nghiệp khóa học. Mong rằng địa phương tổ chức thêm nhiều những lớp học như này nữa để những lao động như chúng tôi tiếp cận được những công việc phù hợp với thực tế địa phương.

Lớp học nấu ăn cho lao động nông thôn ở Quảng Yên.
Lớp học nấu ăn cho lao động nông thôn ở TX Quảng Yên.

Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững, thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, phường thực hiện rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại 100% thôn, khu phố trên địa bàn.

Từ năm 2010 đến nay, thị xã đã tổ chức 10 cuộc điều tra, khảo sát với tổng số hộ dân khảo sát điều tra 21.500 hộ; tổng số người được điều tra có nhu cầu và đã đăng ký học nghề là 7.215 người; nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp giai đoạn 2010-2019 là 7.865 người. Qua đó, có cơ sở để định hướng nghề nghiệp, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp cho từng nhóm đối tượng cụ thể, ưu tiên nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động. Các lớp dạy nghề cơ bản đáp ứng được nguyện vọng học nghề của lao động nông thôn cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, các cơ sở đào tạo nghề... nên thuận lợi trong việc thông tin, tuyển sinh đào tạo cũng như hỗ trợ tìm việc làm cho lao động. Đặc biệt các đơn vị đào tạo đã tích cực giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Nhờ đó đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hết năm 2019 tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp còn 23,9%.

Trong giai đoạn 2010-2015, thị xã đã triển khai mở được 68 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với 2.307 người, đạt 92,3%. Giai đoạn 2016-2019, mở 41 lớp dạy nghề với 1.302 người được đào tạo, đạt 98,5% chỉ tiêu đề án. Năm 2020 thị xã mở 5 lớp cho 175 lao động học nghề phi nông nghiệp gồm chế biến món ăn, phục vụ và lái xe.

Tư vấn hướng nghiệp – Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm cho các em học sinh trên địa bàn TX Quảng Yên.
Tư vấn hướng nghiệp – Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm cho các em học sinh trên địa bàn TX Quảng Yên.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần đem lại tay nghề cao, hiệu quả, năng suất và thu nhập cao hơn, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đặc biệt, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt cao so với mục tiêu kế hoạch. Từ năm 2010 đến nay đã có 3.496 người có việc làm sau đào tạo, đạt 97%. Trong đó số lao động được doanh nghiệp tuyển dụng, bao tiêu sản phẩm là 1.346 người, chiếm 37,3%, số người tự tạo việc làm là 2.150 người.

Có thể thấy, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Quảng Yên đã đem lại hiệu quả rõ rệt khi làm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của một bộ phận người dân. Người lao động sau khi học nghề đã áp dụng những kiến thức, kỹ thuật vào lao động, sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững, từng bước thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của địa phương.

Thu Trang

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.