Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đạt giải ba Giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử"

Thứ Tư, 18/11/2020, 16:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”.

Nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang – Đỗ Phương Loan của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đoạt giải ba với tác phẩm Để không phải về nhà đi con ở thể loại báo nói đã được trao giải ba.
Nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang – Đỗ Thị Loan của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đoạt giải ba với tác phẩm Để không phải "Về nhà đi con" ở thể loại phát thanh.

Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” được chính thức phát động từ tháng 8/2019. Lần đầu tiên tổ chức, Giải đã nhận được 350 tác phẩm gửi về dự thi ở 5 thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí của gần 70 tác giả, nhóm tác giả đến từ hơn 60 cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo, cộng tác viên trên cả nước.

Các tác phẩm đều có chất lượng tốt, tính thời sự cao, phản ánh thực tiễn đời sống sinh động, cách ứng xử văn hóa đối với các vấn đề xã hội đang quan tâm như: Văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa gia đình, trường học, nơi công cộng…, tạo hiệu ứng và tác động tốt trong xã hội. Qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng giám khảo đã xem xét, lựa chọn được 37 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất và 8 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và đạt giải, để trao giải. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có tác phẩm Để không phải “Về nhà đi con” của nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang – Đỗ Thị Loan ở thể loại báo nói đã được trao giải ba.

Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh, hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về văn hóa ứng xử; khuyến khích các cơ quan báo chí, nhà báo tuyên truyền về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Mai Linh

.
.
.
.
.
.
.
.