Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp khu công nghiệp

Thứ Sáu, 13/11/2020, 07:57 [GMT+7]
.
.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 KCN có nhà đầu tư thứ cấp đang đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng số 85 dự án, tạo việc làm cho trên 25.400 lao động. Dù đông CNLĐ và doanh nghiệp, nhưng các vụ việc tranh chấp lao động cá nhân, tập thể và đình công xảy ra ít nhất. Tại các KCN trên địa bàn tỉnh luôn duy trì được sự ổn định về an ninh trật tự, môi trường làm việc hài hòa. Kết quả đó có được do các doanh nghiệp đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS).

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực.
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực.

Theo ông Nguyễn Đức Hoạt, Trưởng Ban Chính sách pháp luật, LĐLĐ tỉnh, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc, số doanh nghiệp trong KCN tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị NLĐ và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tăng lên hàng năm.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến tháng 9/2020, số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động là 25/48 doanh nghiệp (đạt 52%). Nhìn chung không khí dân chủ tại các doanh nghiệp được cởi mở, ngày càng được công khai, minh bạch hơn. Những thắc mắc của NLĐ được lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp với công đoàn xem xét, giải quyết kịp thời.

Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam, KCN Cái Lân, trước đây đã từng xảy ra đình công nhằm yêu cầu chủ doanh nghiệp giải quyết chế độ nghỉ phép năm, đơn giá tiền lương, tiền làm thêm giờ, đóng BHXH, lương thưởng tết.

Với sự quan tâm hướng dẫn của công đoàn cấp trên, đến nay, BCH Công đoàn Công ty đã chủ động xây dựng Chương trình công tác phối hợp với Tổng Giám đốc về mọi lĩnh vực hoạt động. Việc quan tâm nhất là phát huy dân chủ, đồng thời quan tâm đến việc xây mới, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong nội quy, quy chế nội bộ và TƯLĐTT của công ty...

BCH Công đoàn Công ty đã trực tiếp tham gia ngay từ khi soạn thảo xây mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản, thể hiện rõ quan điểm, ý kiến đại diện NLĐ trong nhiệm vụ SXKD, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ đảm bảo đúng pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực cho biết: Các hệ thống văn bản liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của NLĐ đều được Công đoàn công ty thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của mình theo pháp luật. Vì thế, những năm trở lại đây NLĐ đã yên tâm công tác, không còn tình trạng đình công trái pháp luật xảy ra, doanh nghiệp cũng vì thế SXKD ổn định.

Ăn ca tại Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà, KCN Hải Hà.
Ăn ca tại Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà, KCN Hải Hà.

Xây dựng và thực hiện tốt QCDCCS là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD của mỗi doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp trong các KCN nói riêng. Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đặc biệt là đối thoại tại nơi làm việc, NLĐ đã phát huy được vai trò tham gia quản lý góp phần xây dựng doanh nghiệp.

Vì thế, Công Đoàn Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam, KCN Việt Hưng luôn đặt nguyên tắc “Đối thoại không đối đầu”, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch; coi trọng ký kết TƯLĐTT, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc...

Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức, thực hiện đối thoại tại nơi làm việc với NSDLĐ hàng năm, mỗi quý một lần. Nhờ đối thoại thường xuyên nên NSDLĐ và NLĐ rất hiểu và chia sẻ với nhau.

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19, Công ty bị giảm doanh thu 20% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, BCH Công đoàn đã vận động, kêu gọi CBCNV chia sẻ, cố gắng trong tình hình dịch bệnh cùng Doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Điều này, nhanh chóng được toàn thể CBCNV đều đồng lòng nhất trí.

Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp trong KCN thực hiện tốt QCDCCS, vẫn còn có doanh nghiệp chỉ mới chú trọng đến SXKD, chưa thực sự quan tâm thực hiện QCDCCS. Điều này sẽ dẫn đến những nguy cơ như đình công, mất an ninh trật tự xã hội.

Cũng theo ông Hoạt, các doanh nghiệp cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: đối thoại với NLĐ, xây dựng bản TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. Công đoàn và Ban giám đốc doanh nghiệp cần phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm tập trung bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đánh giá việc thực hiện TƯLĐTT, chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế ATVSLĐ, nội quy lao động, quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ...
 

Thanh Hằng

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.