Sơ khảo Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2020"

Thứ Hai, 23/11/2020, 14:30 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/11, tại TP Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sơ khảo Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2020”. 

Tham dự vòng sơ khảo có 15 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Tham dự vòng sơ khảo có 15 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tham dự vòng sơ khảo có 15 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các ý tưởng tập trung vào đề xuất xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm nông nghiệp địa phương; phát triển du lịch cộng đồng; sản xuất một số loại máy móc kỹ thuật phục vụ sản xuất, sinh hoạt hằng ngày. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn 9 ý tưởng khả thi tham gia vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 12/2020.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2020 nhằm tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng, dự án khả thi, phù hợp có áp dụng khoa học công nghệ trong dự án để giới thiệu cho các nhà đầu tư.
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2020 nhằm tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng, dự án khả thi để giới thiệu cho các nhà đầu tư.

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2020 nhằm khơi nguồn, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo trong kinh doanh, phát huy động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh do thanh niên làm chủ. Đồng thời, kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong tỉnh, tạo sân chơi, môi trường giao lưu lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, hội viên có ý tưởng khởi nghiệp; tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng, dự án khả thi, phù hợp có áp dụng khoa học công nghệ để giới thiệu cho các nhà đầu tư.

Mai Linh

.
.
.
.
.
.
.
.