Ngành BHXH tỉnh: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2020

Thứ Năm, 26/11/2020, 06:11 [GMT+7]
.
.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách quan trọng trong công tác an sinh xã hội. Bởi vậy, năm 2020 dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành BHXH tỉnh vẫn nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.

BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2020- 2025.
BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2020-2025. (Ảnh BHXH tỉnh cung cấp)

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trong ngành; tổ chức cho các phòng, đơn vị trực thuộc, các cá nhân trong toàn ngành ký cam kết thực hiện nhiệm vụ.

Ngành phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong công tác giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, qua đó khai thác 3.455 người tham gia BHXH tự nguyện...

Tại các hội nghị giao ban tuần, tháng, quý, BHXH tỉnh và BHXH các địa phương trong tỉnh thường xuyên kiểm điểm, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do BHXH Việt Nam giao; tăng cường phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN...

BHXH tỉnh hướng dẫn, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phân loại các nhóm đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT để tập trung khai thác, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để bù đắp cho đối tượng tham gia bắt buộc bị giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngành cũng phối hợp, khai thác từ dữ liệu của Cục Thuế và Sở KH&ĐT cung cấp, qua đó khai thác mới được 478 đơn vị, với 1.619 lao động.

Giải quyết thủ tục BHXH, BHYT cho người dân tại Trung tâm hành chính công TP Hạ Long.
Giải quyết thủ tục BHXH, BHYT cho người dân tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long.

BHXH tỉnh tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu nghiệp vụ của ngành. Từ đó, ngành đẩy mạnh hình thức giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện giao dịch điện tử đối với chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ của ngành đảm bảo tính chính xác cao về số liệu, quá trình giải quyết hồ sơ đúng, đủ, kịp thời, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính.

Với những nỗ lực đó, đến hết tháng 10/2020, toàn tỉnh có 1.235.260 người tham gia BHYT, tăng 20.549 người so với cùng kỳ 2019 và vượt 1% kế hoạch cả năm ngành BHXH Việt Nam giao; 234.867 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 223.721 người tham gia BHTN, đạt 92,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ngành cũng đã giải quyết cho 12.796 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp nhận và đưa vào chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 9.693 người; xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 160.704 lượt người...

Bên cạnh đó, do tác động của dịch Covid-19, một số chỉ tiêu của ngành BHXH tỉnh bị ảnh hưởng, như số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 67% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN gặp khó khăn. Ngành đang tiếp tục tập trung các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu này trong năm 2020.

Thu Nguyệt

.
.
.
.
.
.
.
.