Lan tỏa các phong trào, cuộc vận động

Thứ Sáu, 13/11/2020, 08:06 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện đang ngày càng đi vào cuộc sống. Qua đó, tạo nên sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư.

Lễ gắn biển nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thôn Trung, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái.
Lễ gắn biển nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thôn Trung, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2015 và đến nay vẫn đang được duy trì thực hiện hiệu quả khắp các địa phương trong tỉnh.

MTTQ tại các địa phương trong tỉnh đã tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn nông thôn mới kiểu mẫu”, “Hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”. Riêng tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay đã có 116 thôn, bản trong tỉnh đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Chia sẻ về cách làm tại địa phương, ông Nình Quốc Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đầm Hà, cho biết: Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục để giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Cũng chính vì công tác tuyên truyền được coi trọng nên đã góp phần làm thay đổi tư duy của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Cán bộ xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà) kiểm tra công tác trồng, chăm sóc tuyến đường hoa NTM của xã.
Cán bộ xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà) kiểm tra công tác trồng, chăm sóc tuyến đường hoa NTM của xã.

Hay như tại huyện Tiên Yên, MTTQ các cấp đã tham gia duy trì hoạt động tự quản trong nhân dân đang được mở rộng với nhiều mô hình thiết thực. Mỗi khu dân cư có cách làm linh hoạt, bám sát tình hình thực tế để xây dựng mô hình như mô hình cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyến phố văn minh, tuyến đường xanh sạch đẹp; mô hình vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, thực hiện 3 công trình vệ sinh, phòng chống bạo lực gia đình, an ninh trật tự, thắp sáng đường quê, trồng rau sạch, quản lý và bảo vệ rừng... Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, nhất là việc phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Cán bộ xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu nắm tình hình hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà ở. Ảnh: Hoàng Giang
Cán bộ xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu nắm tình hình hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà ở. Ảnh: Hoàng Giang

MTTQ còn chủ trì, phối hợp triển khai nhiều nội dung thi đua sôi nổi khác, như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”... Đơn cử như trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều sản phẩm, hàng hoá vùng dân tộc, miền núi được sản xuất, xây dựng thương hiệu có sức tiêu thụ lớn, tạo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định.

Có thể thấy, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì đã huy động được nguồn lực và sức mạnh của toàn dân, từ đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.