Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh

Thứ Bảy, 07/11/2020, 18:50 [GMT+7]
.
.

Chiều 7/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Ninh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang canh Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh
Quang cảnh Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh. 

Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, gồm 5 phần, 341 trang.

Tại hội thảo, các giáo sư, tiến sỹ và chuyên gia đã phản biện, cho ý kiến vào đề án, trong đó đề xuất cần thống nhất lại và làm rõ nhiệm vụ, các giải pháp; các dự án thành phần trong Đề án phải logic với nhau. Đề án cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 52/NQ-TU của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm căn cứ để xây dựng.

Bên cạnh cơ sở pháp lý, khoa học, thực tiễn, cơ quan tư vấn cần phải đưa ra thước đo, tiêu chuẩn để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Quảng Ninh và làm rõ đặc điểm của tỉnh trên cơ sở năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh so với cả nước, khu vực và đưa ra những đột phá trong thực hiện. Đồng thời, phải có dự báo di cư về nguồn nhân lực trong nước và quốc tế đến Quảng Ninh.

Đơn vị tư vấn trình bày Đề án phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh
Đơn vị tư vấn trình bày Đề án Phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh.

Mục tiêu của Đề án phải bám sát thế mạnh về giao thông, kinh tế của tỉnh. Nguồn nhân lực cho Quảng Ninh được xác định rõ có 2 nguồn, đó là nhân lực tại chỗ và nhân lực thu hút, do đó phải làm rõ vai trò và cấu trúc lại nguồn nhân lực cũng như có cơ chế chính sách đào tạo, thu hút nhân lực. Đồng thời, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực.

Những ý kiến phản biện độc lập của các chuyên gia và đại biểu tại hội thảo giúp cho cơ quan chủ trì thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhằm đánh giá tổng thể thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020. Từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ nhân lực tỉnh Quảng Ninh đáp ứng về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đảm bảo nhu cầu phát triển về kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và phù hợp với các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, đảm bảo Đề án làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành một nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Hải Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.