Đầm Hà: Tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu giáo dục

Thứ Ba, 17/11/2020, 13:28 [GMT+7]
.
.

Ngành GD&ĐT huyện Đầm Hà đã và đang triển khai hàng loạt những giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm từng bước kiến tạo nên môi trường giáo dục toàn diện. Nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc của cả hệ hệ chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành để góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Phòng GD&DDT huyện Đầm Hà tổ chức lớp tập huấn chuyên môn lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông, tháng 10/2020.
Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà tổ chức lớp tập huấn chuyên đề dạy môn tiếng Việt lớp 1, tháng 10/2020.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, cho biết: Cùng với cả nước, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên các trường tiểu học của huyện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng ở khối lớp 1. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của các giáo viên. Do đó, huyện đã rất quan tâm động viên, hỗ trợ các trường tiểu học trên địa bàn nỗ lực, cố gắng bắt nhịp thay đổi. Trong đó xác định rằng, nhiệm vụ quan trọng là đề ra phương pháp học tập mới để gợi mở tư duy sáng tạo cho các học sinh. Và khi đón đầu chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, thay vì chỉ bó hẹp kiến thức trong nội dung sách giáo khoa, các thầy cô giáo đã gợi mở, đặt nhiều câu hỏi để học sinh suy nghĩ, tìm tòi khám phá, phát huy tối đa hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà kiểm tra phổ cấp giáo dục xóa mù chữ tại xã Quảng Lâm, tháng 11/2020.
Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại xã Quảng Lâm, tháng 11/2020.

Đối với bậc THCS, THPT, năm học này đã có điều chỉnh lớn về nội dung dạy học nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung đã thành nền nếp, như: Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các trường học; chú trọng giáo dục tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc, từng bước nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; các tổ chức đoàn thể trong mỗi nhà trường cũng được thường xuyên củng cố, hoạt động có hiệu quả để hỗ trợ tích cực trong các hoạt động giáo dục nhà trường nói riêng và địa phương nói chung...

Đặc biệt là quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên để tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong trường học. Các phong trào thi đua của ngành tiếp tục được thực hiện tốt, gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp định hướng cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu của công tác giáo dục đào tạo.

Ngay từ đầu năm học mới, cán bộ chuyên môn, giáo viên của huyện đã được cử đi tập huấn tại Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, làm cơ sở để triển khai các lớp tập huấn đối với các cấp học địa phương. Trong đó bao gồm kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên tại các trường, bồi dưỡng lý luận chính trị hè... Phòng GD&ĐT huyện cũng tập trung tham mưu cho UBND huyện, tổ chức hội thi giáo viên giỏi toàn huyện nhằm khơi dậy ý thức nghề nghiệp, lao động sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên. Năm học 2019-2020, huyện có tổng số 755 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn. Tỷ lệ đạt trên chuẩn là 84% với giáo viên mầm non; 96,3% với giáo viên tiểu học; 61% với giáo viên THCS. 100% trường học công lập huyện đều đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ toàn huyện đạt mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đều đạt ở mức độ 2 và 3.

Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà kiểm tra hoạt động tại trường mầm non Quảng Lâm (xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà), tháng 11/2020.
Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà kiểm tra hoạt động tại trường mầm non Quảng Lâm (xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà), tháng 11/2020.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định rõ một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong 5 năm tới của huyện. Cụ thể là: 100% số trường đạt chuẩn quốc gia, có từ 30% trở lên đạt mức độ 2; trẻ em mầm non và học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 88%; phát triển đội ngũ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đội ngũ giáo viên đủ và đạt chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ và tin học; quan tâm thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học... Đây là điều kiện quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tại chính địa phương.

Ông Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn tiếp theo, huyện cũng đã xác định 7 nội dung trọng tâm. Cụ thể là: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động giáo dục; đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng động cơ học tập cho học sinh; đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh) ở các cấp học và trình độ đào tạo; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; nâng cao hiệu quả hệ thống thư viện trường học.

Trong đó, việc đổi mới sẽ thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và nhà trường chủ động sắp xếp lại nội dung dạy học phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực. Đồng thời sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng gắn với bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém từng năm học và lấy kết quả đó để bình xét thi đua hàng năm, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Hoạt động GDNN-GDTX cũng sẽ được chú trọng hơn nữa thông qua việc huy động các nguồn lực đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong hệ thống Trung tâm GDNN-GDTX huyện, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người...

Tất cả sự chuẩn bị của ngành GD&ĐT huyện Đầm Hà đều nỗ lực hướng đến một mục tiêu cao nhất là kiến tạo một môi trường giáo dục toàn diện mà ở đó học sinh là trung tâm.

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.