Cả 3 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 mới đều không đạt

Thứ Tư, 11/11/2020, 18:12 [GMT+7]
.
.

Thông tin về việc thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới: Cả 3 bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 mới đều không đạt sau lần thẩm định đầu tiên.

Trong đó có 1 bản mẫu của Bộ sách Cánh Diều và 2 bản mẫu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các bản mẫu đều phải điều chỉnh, thay thế một số ngữ liệu.

Đã có 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 của các môn học tham gia vòng thẩm định quốc gia. Ngoài Tiếng Việt, còn có một số bản mẫu sách giáo khoa của môn Toán và Hoạt động trải nghiệm được kết luận Không đạt.

Các bản mẫu Không đạt sẽ tiếp tục được chỉnh sửa để tham gia thẩm định lần 2, dự kiến tổ chức từ 15/11. Ngoài ra, sẽ có thêm một số bản mẫu sách giáo khoa chưa kịp hoàn thiện trong lần đầu thẩm định tham gia thẩm định trong đợt tới đây.

Đối với sách giáo khoa lớp 6 mới, vòng thẩm định đầu tiên có 40 cuốn xếp loại "Đạt" hoặc "Đạt nhưng cần sửa chữa" tiếp tục được thẩm định Vòng 2. Riêng đối với môn Tin học ở lớp 6, có 4 bản mẫu đều không đạt.

Theo vtv.vn

.
.
.
.
.
.
.
.