Tiên Yên: Nhiều cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực

Thứ Năm, 08/10/2020, 07:49 [GMT+7]
.
.

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Tiên Yên đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Phong Dụ tham gia tập huấn phương pháp dạy học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Phong Dụ (Tiên Yên) tham gia tập huấn phương pháp dạy học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Cao Khải, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động liên quan đến việc nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức như: Hội nghị quán triệt sinh hoạt chi bộ; thôn, tổ dân phố; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Bên cạnh đó, Tiên Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình việc làm - đào tạo nghề trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng nhu cầu công nhân kĩ thuật; chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông, lâm, ngư nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, huyện xác định công tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là tiền đề quan trọng trong thực hiện phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên tích cực tự trau dồi, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên tích cực tự trau dồi, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Mây, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên, cho biết: Trong những năm vừa qua, từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí tiết kiệm được do thực hiện Đề án 25, Tiên Yên đã quan tâm dành nhiều nguồn kinh phí để đầu tư cho bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cũng như đầu tư mạnh mẽ về xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ các hoạt động giáo dục cũng như chất lượng giáo dục trên địa bàn kết hợp khuyến khích công tác xã hội hóa trong giáo dục nhằm tạo nên những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được đi học... Nhờ đó, trong 5 năm qua, hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục đã được nâng lên cả về chất và lượng, số lượng trường chuẩn Quốc gia đều đạt mục tiêu đặt ra. Đến nay, 100% xã, thị trấn có đủ cấp học từ mầm non, TH, THCS đến THPT. Toàn huyện hiện có 35 trường học đảm bảo đáp ứng tốt công tác phổ cập giáo dục và nhu cầu học tập của nhân dân.

Tiên Yên cũng đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Hằng năm, trên 80% cán bộ, công chức đi tập huấn, bồi dưỡng các lớp tại tỉnh, tại huyện. Huyện còn quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn khu phố và Đại biểu HĐND các cấp sau khi được bầu ở nhiệm kỳ mới. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Huyện đã cơ bản đạt được mục tiêu về nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn. Đến nay, 100% cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo đã học tập lý luận chính trị. Huyện đã đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác trong nước và quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, thực hiện chính sách đào tạo, nuôi dưỡng “giữ chân” đối với học sinh ở các trường phổ thông, sinh viên có tiềm năng để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho huyện.

Không những vậy, Tiên Yên còn tập trung thực hiện rà soát, đánh giá chi tiết và cụ thể nguồn nhân lực hiện có của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản bộ máy, biên chế. Hàng năm, huyện đều chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí sử dụng đội ngũ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.