Quyết tâm tạo đột phá về nguồn nhân lực

Thứ Bảy, 03/10/2020, 07:52 [GMT+7]
.
.

Xác định đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược để thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững, thời gian qua, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua đó, tạo được nguồn cán bộ có trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ mà tỉnh đề ra.

Lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống” khai giảng ngày 29/9/2020.
Lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống” do Tỉnh ủy tổ chức, khai giảng ngày 29/9/2020.

Với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trong điều kiện hội nhập, Quảng Ninh tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là đề án "Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020” (Đề án 293), trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư, với phạm vi, quy mô toàn tỉnh, bao phủ toàn diện về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng từ cán bộ cấp tỉnh đến những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố.

Thực hiện đề án, hằng năm, tỉnh dành nguồn lực thỏa đáng (từ 50 đến 60 tỷ đồng) cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng - an ninh... cho đội ngũ CBCCVC các cấp và nâng cấp các cơ sở đào tạo của tỉnh thông qua việc mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và một số quốc gia. Giảng viên cũng là các nhà lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu của trung ương; các đồng chí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh; chuyên gia của các doanh nghiệp, các trường đại học nước ngoài... Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được đổi mới với việc tăng cường đào tạo chuyên môn sâu, cập nhật kiến thức mới, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Đồng thời, ưu tiên đào tạo bồi dưỡng các lĩnh vực cụ thể mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo, điều hành, những vấn đề mang tính cấp thiết...

Theo thống kê, trong giai đoạn 2015-2020, số CBCCVC của Quảng Ninh được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ước khoảng 145.000 lượt. Riêng Đề án 293, tỉnh đã bố trí trên 260 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng cho gần 47.000 lượt cán bộ, với gần 800 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài. Trong đó, số lượng CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài là hơn 1.200 lượt.

Để đảm bảo chất lượng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh cũng mở rộng quy mô, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Với việc được đầu tư xây dựng cơ sở mới, dạy và học tập trung, từ năm 2016 đến nay, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức 744 lớp, với hơn 50.600 lượt học viên về đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… Các chương trình đào tạo bám sát tình hình thực tiễn về yêu cầu, nhiệm vụ công tác của tỉnh theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực, đối tượng, nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có nhiều chuyên đề, nội dung mới, như: Quản lý logistics và cảng biển (học tại Newzeland); nâng cao nghiệp vụ xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (học tại Singapore); marketing du lịch (học tại Thụy Sỹ); quản lý an ninh mạng trong thời đại 4.0...

Cùng với đó, tỉnh tạo điều kiện cao nhất để giảng viên chính trị được tham dự các hội nghị triển khai các chủ trương, nghị quyết, các hội nghị, hội thảo, các kỳ họp thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời, cử các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề tại các lớp bồi dưỡng lý luận của tỉnh. Đến nay, sau 2 năm triển khai đã có 128 lượt chuyên đề, báo cáo thực tiễn do các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp truyền đạt.

a
Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Quảng Ninh, tháng 6/2020.

Nhằm nâng cao chất lượng học tập, tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, khảo thí, đổi mới cách đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên theo hướng thực chất, triển khai thành lập hội đồng sát hạch để đánh giá kết quả học tập cuối khóa của các học viên; quản lý chặt chẽ quá trình học tập, rèn luyện của học viên, tăng cường ý thức, trách nhiệm của người học...

Với những giải pháp thiết thực, phù hợp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mang lại những chuyển biến tích cực, rõ nét trong chất lượng nguồn nhân lực từ tỉnh đến cơ sở. Tới nay, đội ngũ cán bộ đương chức và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp cơ sở và cấp phòng của Quảng Ninh cơ bản được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.

Đặc biệt, về trình độ chuyên môn sau đại học đạt mức cao, vượt mục tiêu Đề án 293 đề ra với 98% cán bộ đương chức và trong quy hoạch chức danh; 80% cán bộ đương chức và trong quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên; 70% cán bộ đương chức và dự nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, địa phương và gần 40% cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền đều đạt trình độ sau đại học. Đội ngũ cán bộ qua đào tạo, bồi dưỡng đã khẳng định, phát huy được trình độ, năng lực của mình, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ mà tỉnh đề ra; góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa bàn phát triển năng động, thu hút sự quan tâm, đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước; thúc đẩy KT-XH phát triển.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.