Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong giai đoạn mới

Thứ Sáu, 09/10/2020, 07:28 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh phát triển toàn diện, vững chắc, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nông dân toàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh và Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.
Hội Nông dân tỉnh và Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện

Toàn tỉnh hiện có 13 HND cấp huyện, 154 HND cấp xã, 1.278 chi hội nông dân với trên 92.000 hội viên. Trong những năm qua, HND các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ hội, đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

Theo lãnh đạo HND tỉnh, đội ngũ cán bộ HND có bước trưởng thành về chất lượng, cán bộ trẻ có trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, học vấn, có tinh thần phấn đấu, rèn luyện, học tập, xác định được trách nhiệm của mình trước tổ chức Hội, trước hội viên nông dân; năng động, sáng tạo trong công tác hội và các phong trào nông dân.

Hằng năm, Hội đều tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở. 10 năm qua, đã có gần 300 cán bộ hội chuyên trách được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; 100% cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở được tập huấn cấp trung ương; 5.440 lượt cán bộ chi, tổ hội được tập huấn ở cấp huyện và cơ sở; 25 cán bộ được cử đi đào tạo lớp trung cấp chuyên ngành công tác HND.

Anh Đinh Văn Giang, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (phải) là một trong những nông dân tiêu biểu của tỉnh có nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất.
Anh Đinh Văn Giang, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (phải) là một trong những nông dân tiêu biểu của tỉnh có nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất.

Chất lượng, nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội được đổi mới. Định kỳ Hội đều có hướng dẫn định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi hội, nội dung sinh hoạt gắn với tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia hoạt động an sinh xã hội của địa phương... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở hội, chi hội nông dân.

Tổ chức bộ máy của HND các cấp được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đã xây dựng vị trí việc làm, gắn với tiêu chuẩn chức danh; rà soát, sáp nhập chi hội đồng bộ với địa bàn dân cư. Kiện toàn chi hội trưởng gắn với các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, khu phố), trưởng ban công tác mặt trận kiêm nhiệm, hoặc chi hội trưởng kiêm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; 100% cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện được phân công định kỳ đi dự, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chi hội, theo dõi địa bàn.

Vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua

Những năm qua, hoạt động công tác HND được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện; các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ... Nhờ đó, các phong trào của hội phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Nổi bật, HND các cấp đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; phong trào nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng; góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ dân tại xã Dực Yên, tháng 10/2019.
Hội Nông dân huyện Đầm Hà giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ dân tại xã Dực Yên, tháng 10/2019.

Một trong những phong trào trọng tâm của tổ chức Hội đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào luôn được các cấp hội tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả, có sức lan toả trong nhiều lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Từ đó, tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, vốn để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu và giúp đỡ các hộ thoát nghèo.

Trong 5 năm qua có trên 268.559 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp/315.000 lượt hộ đăng ký. Nhiều hộ nông dân thực sự là tấm gương điển hình, thu nhập từ trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, HND các cấp phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng NTM thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, gắn với thực tiễn địa phương. Từ năm 2011 đến nay, qua tuyên truyền, vận động, nông dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 450.000m2 đất, tháo dỡ trên 50.000m tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng; đóng góp hơn 65,3 tỷ đồng, hơn 364.000 ngày công lao động để sửa chữa, xây mới gần 1.500km đường giao thông, 179km kênh mương, sửa chữa 253 cầu cống..., góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM.

Nông dân xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) tham gia dọn vệ sinh, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Nông dân xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) tham gia dọn vệ sinh, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trong phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các Đồn biên phòng tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền phổ biến tới 110.811 lượt cán bộ, hội viên nông dân về Hiệp ước, Hiệp định và Quy chế khu vực biên giới đất liền và biển đảo; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Vận động  hội viên tích cực tham gia xây dựng “điểm sáng vùng biên”, tuần tra tự quản đường biên, mốc giới, cung cấp nguồn tin có giá trị cho các lực lượng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, phối hợp với ngành công an tổ chức 9.600 cuộc tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em với 435.000 lượt cán bộ, hội viên...

HND các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tập hợp, cổ vũ, đồng hành, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vươn lên của nông dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy, khẳng định vai trò, vị thế, xây dựng hình ảnh người nông dân mới, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của tỉnh, của đất nước.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.