Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Thứ Năm, 22/10/2020, 16:47 [GMT+7]
.
.

Chiều 22/10, LĐLĐ tỉnh - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong các doanh nghiệp khu công nghiệp (KCN) năm 2020. Tham gia hội thảo có 70 đại biểu đại diện cho người sử dụng lao động, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 KCN có nhà đầu tư thứ cấp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh, với tổng số 85 dự án, tạo việc làm cho trên 25.400 lao động, hàng năm đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh. Những năm qua, các doanh nghiệp trong KCN đã tham gia thực hiện tốt QCDC cơ sở. Qua đó, góp phần tạo môi trường làm việc tại các doanh nghiệp luôn ổn định, hài hòa, ổn định về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt QCDC tại nơi làm việc, vẫn còn doanh nghiệp thực hiện chưa nghiên túc. Vì thế, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp liên quan đến các nhóm vấn đề như: Thực trạng những khó khăn, bất cập và giải pháp khắc phục khi triển khai xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; vận dụng QCDC ở cơ sở để nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng thương lượng tập thể về công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; giải pháp tổ chức, nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, xây dựng nội quy lao động...

Lãnh đạo LĐLĐ Hạ Long tham gia ý kiến tại hội nghị.
Lãnh đạo LĐLĐ Hạ Long tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thông qua hội thảo, đã có những đề xuất, kiến nghị, cái nhìn mới, thực tiễn hơn trong việc xây dựng và giải quyết tốt mối quan hệ lao động trong mỗi doanh nghiệp KCN, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hằng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.