Giám sát, phản biện xã hội: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Thứ Sáu, 02/10/2020, 12:21 [GMT+7]
.
.

Qua khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm; phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ và phản biện những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kiến nghị những nội dung thiết thực, phù hợp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ăn ca tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt, KCN Cảng biển Hải Hà.
Giờ ăn ca tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt, KCN Cảng biển Hải Hà.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, hằng năm, tổ chức công đoàn tỉnh đã tham gia hàng chục cuộc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động (NLĐ). Đó là: Việc xây dựng nội quy, quy chế, trích lập, sử dụng các quỹ; thực hiện các quy định về nâng bậc lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, định mức lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động...

Trong năm 2019, các cấp công đoàn đã tiếp 56 lượt công nhân đến phản ánh, khiếu nại; tiếp nhận 12 đơn khiếu nại, phản ánh của công nhân; trong đó LĐLĐ tỉnh đã giải quyết 2 đơn liên quan quyền lợi của đoàn viên, NLĐ theo quy định. Các cấp công đoàn đã tham gia với giám đốc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng khác giải quyết 10 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn của CNLĐ và đoàn viên chủ yếu về: Trợ cấp thôi việc khi chấm dứt HĐLĐ, xếp lương không đúng quy định, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội... Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và BCH công đoàn các cấp đã chỉ đạo, tham gia đề xuất các ngành chức năng và giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các biện pháp giải quyết.

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã tham gia giám sát thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ tại các đơn vị dịch vụ công thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm giám sát, cơ bản các đơn vị chấp hành tốt các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Theo ông Nguyễn Đức Hoạt, Trưởng Ban Chính sách pháp luật, LĐLĐ tỉnh, qua giám sát cũng cho thấy một số vấn đề: Thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị nhìn chung còn hình thức; tổ chức hội nghị NLĐ hằng năm chưa thực hiện nghiêm túc; tổ chức đối thoại hầu hết chưa thực sự quan tâm. Có 4 đơn vị chưa xây dựng nội quy lao động, nội quy lao động chưa phù hợp quy định của pháp luật, chưa trình cấp có thẩm quyền. Nhiều đơn vị có thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhưng mang tính sao chép quy định của Luật. Thực hiện chính sách tiền lương đối với NLĐ mặc dù đúng quy định của Luật, tuy nhiên mức lương cơ bản làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ chỉ bằng hoặc cao hơn không đáng kể so với lương tối thiểu vùng nên mức đóng bảo hiểm xã hội thấp. Chi trả tiền lương thêm giờ cho NLĐ chưa đúng quy định dẫn đến quyền lợi của NLĐ chưa được đảm bảo.

Trường mầm non cho con công nhân KCN Cái Lân.
Trường mầm non cho con công nhân KCN Cái Lân.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những nội dung chưa đúng theo quy định. CNVCLĐ, thông qua giám sát, phản biện, ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Không chỉ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, LĐLĐ tỉnh đã chủ động khảo sát đời sống, việc làm, thu nhập, tình hình nhà ở, sinh hoạt của CNLĐ trong các khu nhà trọ, các khu công nghiệp. Từ những ghi nhận và phản biện, LĐLĐ tỉnh đã có những giải pháp đáp ứng nhu cầu bức thiết của NLĐ sau những đợt giám sát; điển hình như xây trường mầm non cho con em công nhân tại KCN Cái Lân. Đặc biệt, qua giám sát, phản biện, tổ chức công đoàn tỉnh đã gửi các kiến nghị xác đáng lên cơ quan có thẩm quyền và được các cấp, ngành chấp thuận, đánh giá cao, như phối hợp giải quyết tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ của doanh nghiệp; giá điện, nước trong các khu nhà trọ công nhân; nơi gửi trẻ cho con NLĐ các khu công nghiệp...

Thanh Hằng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.