Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Thứ Sáu, 16/10/2020, 14:34 [GMT+7]
.
.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Sở TN&MT đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm nhanh gọn, đúng pháp luật.

2
Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy Sở TN&MT được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn.

Thực hiện nguyên tắc “Một tổ chức, đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều việc bảo đảm hiệu quả”, Sở TN&MT đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cụ thể, đã hợp nhất Phòng Tài nguyên khoáng sản và Phòng Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu thành Phòng Tài nguyên nước -  Khoáng sản và biến đổi khí hậu;  sáp nhập 4 phòng thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thành 3 phòng trực thuộc: Sáp nhập chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý đa dạng sinh học vào các Phòng Hành chính - Tổng hợp; Thẩm định cấp phép và Kiểm soát môi trường. Bên cạnh đó, Sở tinh giản Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy Sở TN&MT được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức của Sở cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với phương châm "Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp", Sở đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC. Nhờ đó, đơn vị đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển trên địa bàn.

33
Các TTHC thuộc lĩnh vực của Sở TN&MT được tinh giản, cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo. 

Sở thường xuyên rà soát các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Hiện một số TTHC có tần suất giao dịch cao như: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cắt giảm hơn 50% thời gian giải quyết, giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xuống còn 7 ngày.

Sở cũng đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, Sở đã đưa 100% TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Với cách làm như trên, 9 tháng năm 2020, Sở đã giải quyết gần 1.700 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị không hài lòng.

Để phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tài nguyên môi trường, TTHC; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

6
Sở TN&MT thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Sở TN&MT đã được cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn ghi nhận. Đây chính là nhân tố góp phần cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Ngọc Trâm

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.