Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Ba, 06/10/2020, 14:40 [GMT+7]
.
.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn.

Sở Tư pháp tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy cho người dân, tháng 7/2020.
Sở Tư pháp tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy cho cán bộ cơ sở phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), tháng 7/2020.

Hằng năm, trong Nghị quyết lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy đều quan tâm đến công tác PBGDPL, coi đây là khâu đầu tiên trong việc tổ chức, thi hành pháp luật. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh chủ động ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện công tác PBGDPL một cách trọng tâm, trọng điểm, thống nhất.

Đồng thời, để hoạt động PBGDPL thực sự hiệu quả, thiết thực, việc kiện toàn, bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tiến hành công tác PBGDPL cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện. Định kỳ hằng năm, các cơ quan chức năng của tỉnh đều khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực tham gia PBGDPL. Trên cơ sở đó có phương án củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng này.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền, để thực hiện hiệu quả các chương trình và đề án về PBGDPL, bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức những hoạt động phong phú bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, lớp tập huấn; hỗ trợ pháp lý; phát tài liệu (tờ gấp pháp luật, sách bỏ túi); panô, áp phích; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sân khấu hóa; tủ sách pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thông qua báo chí, Internet, sử dụng mạng xã hội facebook, fanpage, tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình, xây dựng chuyên mục phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử...

Đặc biệt, một số đơn vị, địa phương, đã ban hành kế hoạch riêng triển khai một lĩnh vực pháp luật cụ thể hoặc công văn tăng cường hoạt động PBGDPL. Nội dung được tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan đến thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” như: Pháp luật công chức, viên chức; tổ chức bộ máy nhà nước; cải cách hành chính; pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội; kỷ luật, kỷ cương hành chính; du lịch; bảo vệ môi trường; phòng chống tham nhũng, lãng phí; kinh doanh, doanh nghiệp.

9 tháng năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 6 lớp tập huấn PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 600 người. Trong đó đã tổ chức 2 lớp tập huấn, PBGDPL về phòng chống tội phạm, ma túy tại phường Hải Hòa (TP Móng Cái) và phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả); 2 lớp tập huấn, PBGDPL bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là phường Ninh Dương (TP Móng Cái) và phường Mông Dương (TP Cẩm Phả); phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho 315 cán bộ, hội viên phụ nữ tại TP Hạ Long, TX Quảng Yên. Sở cũng thường xuyên biên soạn, phát hành các đề cương, tài liệu, tờ gấp pháp luật, tài liệu tuyên truyền về xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19; phòng chống ma túy, Luật Xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam... đăng tải các nội dung trên Cổng thông tin điện tử của Sở để phục vụ công tác PBGDPL và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Ông Vũ Viết Quỳnh, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết: Những tháng cuối năm, Sở tiếp tục đẩy mạnh tập huấn kỹ năng PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ cơ sở tại phường Cao Xanh (địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật) và phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) về công tác phòng, chống ma túy; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tại Hội đồng PHPBGDPL các địa phương Cẩm Phả, Bình Liêu, Cô Tô và Sở Y tế, Thanh tra tỉnh.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.