Đầm Hà: Nâng cao chất lượng tay nghề cho lao động nông thôn

Thứ Tư, 07/10/2020, 06:17 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), huyện Đầm Hà luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này. Dù là nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình tại các lớp đào tạo, phần lớn các học viên đều phát huy được nghề tại địa phương hoặc được tuyển dụng vào làm trong các doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hưởng lợi và áp dụng có hiệu quả những kinh nghiệm học tập được từ lớp hàn, anh Lê Văn Cường, phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, chia sẻ: Trước đây tôi đã mở xưởng gia công hàn nhưng khi ấy chỉ học qua anh em bạn bè nên tay nghề chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và độ chính xác. Sau khi tham gia lớp học nghề hàn tại Trung tâm GDNN-GDTX của huyện, các kiến thức được áp dụng ngay vào công việc nên tay nghề của tôi được nâng cao. Ngoài ra, tôi tuyển thêm 4 công nhân và truyền nghề cho họ, đến nay đều có thu nhập tương đối ổn định.

Xưởng cơ khí của anh Lê Văn Cường, phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà.
Xưởng cơ khí của anh Lê Văn Cường, phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Cùng với anh Cường rất nhiều LĐNT khác trên địa bàn huyện sau khi được tham gia các khóa học đã tìm được việc làm ổn định. Để đạt được kết quả đó, hàng năm huyện Đầm Hà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho LĐNT. Qua đó tổng hợp kết quả điều tra, dự báo, xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động người lao động trên địa bàn tham gia các lớp học nghề.

Qua 10 năm triển khai Đề án tỷ lệ LĐNT trên địa bàn huyện có việc làm sau khi học nghề đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, chất lượng LĐNT đã có bước cải thiện đáng kể, giúp người lao động, nhất là người lao động thuộc nhóm đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề... Cụ thể, giai đoạn 2010 đến nay, tổng số LĐNT được hỗ trợ học nghề đã học xong gần 2.000 người và đã có trên 1.600 người có việc làm sau học nghề.

Nhiều lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã tìm được việc làm tại Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà.
Nhiều lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã tìm được việc làm tại Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà.

Thông qua chương trình đào tạo nghề đã thúc đẩy phát triển sản xuất, người lao động đã áp dụng khoa học kỹ thuật từ kiến thức được đào tạo vào hoạt động sản xuất. Việc đào tạo nghề cho LĐNT đã trang bị cho người nông dân những kiến thức cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi từ nông ngư nghiệp sang làm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ..., giúp họ biết cách làm ăn, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động và có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống gia đình và xã hội.

Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động giảm dần tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Theo thống kê cho thấy cơ cấu lao động trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 78,4% năm 2009, xuống còn 52,92% năm 2019; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng từ 7,7% năm 2009, tăng lên 21,08% năm 2019; thương mại - dịch vụ từ 13,9% năm 2009, tăng lên 26% năm 2019.

Với những kết quả đã đạt được, hy vọng trong giai đoạn tiếp theo sẽ khắc phục những tồn tại tăng tỷ lệ đào tạo nghề cho LĐNT, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững của huyện.

Thu Trang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.