Công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy

Thứ Sáu, 16/10/2020, 12:25 [GMT+7]
.
.

Theo số liệu báo cáo thống kê, đến tháng 6/2020, có 126/177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có người nghiện, với tổng số 2.550 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ về công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện.

Trong số trên 2.500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, có đến 98,9% là nam giới. Đa số người nghiện ma túy có trình độ học vấn thấp, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thành phần nhân thân phức tạp. Đây cũng là những nguyên nhân khiến công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp. Giai đoạn 2016-2020, các địa phương trong tỉnh đã lập hồ sơ, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cho 1.254 người, chỉ chiếm 31,7% so với tổng số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện trong toàn tỉnh.

à
Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh được học nghề trong thời gian cai nghiện tại đơn vị.

Toàn tỉnh hiện chưa có cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân mà chỉ có một cơ sở cai nghiện ma túy công lập là Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Ninh, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ năm 2016 đến nay, Cơ sở đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho 2.924 lượt người nghiện ma túy. Hiện, Cơ sở đang quản lý, cai nghiện cho 750 người nghiện ma túy, trong đó có 323 người cai nghiện bắt buộc, 424 người cai nghiện tự nguyện, 3 người nghiện không có nơi cư trú ổn định.

Công tác quản lý người sau cai nghiện luôn là vấn đề khó, đòi hỏi sự vào cuộc của rất nhiều cấp, ngành, địa phương, cũng như gia đình, bản thân người sau cai nghiện. Hiện nay, những học viên đã chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc được Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cấp giấy chứng nhận và gửi thông báo cho các địa phương.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện cấp xã lập sổ theo dõi, đánh giá quá trình sau cai nghiện, phân công giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện thực hiện tái hòa nhập cộng đồng theo quy định về quản lý người sau cai nơi cư trú. Nhiều địa phương đã huy động các tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được học nghề, tạo việc làm và tham gia các mô hình, CLB sau cai nghiện và các hoạt động khác nhằm giúp người sau cai nghiện tự tin hơn trong việc tái hòa nhập cộng đồng.

ge
Từ năm 2016 đến nay, Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho gần 3.000 lượt người nghiện ma túy.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 10 CLB quản lý sau cai được duy trì hoạt động, ở các địa phương: Phường Hồng Hà, Việt Hưng, Bạch Đằng (TP Hạ Long); phường Cẩm Tây, Cẩm Đông, Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả); phường Thanh Sơn (TP Uông Bí); xã Sông Khoai (TX Quảng Yên); thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn); phường Yên Thọ (TX Đông Triều). Hàng năm các CLB đều rà soát, kiện toàn ban chủ nhiệm và bổ sung danh sách thành viên là người nghiện ma túy sau khi hoàn thành cai nghiện trở về địa phương tham gia sinh hoạt. Từ đó, hỗ trợ, kết nối dịch vụ như về y tế, vay vốn, phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, học nghề, phòng ngừa tái nghiện cho các thành viên CLB...

Theo đánh giá, giai đoạn 2016-2020, công tác phòng chống, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù riêng có nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn. Tuy nhiên, trong số những người nghiện ma túy, có nhiều người thiếu quyết tâm, tự giác, không hợp tác, không chấp hành, tỷ lệ tái nghiện cao..., gây khó khăn cho việc tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai.

Do đó, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để làm tốt hơn công tác này trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác phòng chống ma túy. Gắn công tác cai nghiện ma túy với hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Đối với người nghiện và sau cai nghiện, sẽ tuyên truyền, vận động nhiều hơn nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, giúp đỡ để họ tự tin, có quyết tâm làm lại cuộc đời.

Hoàng Nhi

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.