Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính

Thứ Bảy, 31/10/2020, 10:40 [GMT+7]
.
.

Hiện thực hoá mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, cụ thể trong công tác cải cách hành chính.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là trong giai đoạn toàn dân thực hiện giãn cách xã hội, nhưng bộ máy hành chính, công quyền của Quảng Ninh vẫn hoạt động hiệu quả. Đến nay, trong tổng số 1.525 thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 1.383 TTHC đủ điều kiện được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; trong đó 1.048/1.383 TTHC được thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị phân công, ủy quyền phê duyệt tại Trung tâm đủ 5 bước, đạt 76%. Ngoài ra, có 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, 18 TTHC của Công ty Điện lực Quảng Ninh, 1 TTHC của Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

Trên cơ sở danh mục TTHC được công bố đưa vào giải quyết, Trung tâm đã chủ động đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của 3 cấp chính quyền thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến nay, 100% các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, kịp thời cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch theo quy định, giúp cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong tìm hiểu, tra cứu, theo dõi, giám sát quá trình xử lý hồ sơ. Đến hết tháng 9/2020, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 6.278 hồ sơ (tiếp nhận mới 5.149 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 1.129 hồ sơ); đã giải quyết 5.121 hồ sơ, trong đó có 5.115 hồ sơ hoàn thành trước và đúng hạn (99,8%), số hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết.

Đối với trung tâm hành chính công cấp huyện, đến hết tháng 9/2020 đã tiếp nhận 347.799 hồ sơ (tiếp nhận mới 307.804 hồ sơ, 39.955 hồ sơ năm trước chuyển sang); đã giải quyết và trả kết quả 307.250 hồ sơ, trong đó có 304.742 hồ sơ đúng hạn và trước hạn (99,2%), các hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết. Các trung tâm cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 108.770/307.804 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (đạt 35,3% so với hồ sơ tiếp nhận mới).

Quảng Ninh hiện nằm trong số ít các địa phương đã triển khai sử dụng chứng thư số rộng rãi; liên thông quản lý văn bản tới 100% các cơ quan đảng, hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp trong tỉnh; đứng top đầu cả nước trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giải quyết TTHC và luân chuyển văn bản điện tử 4 cấp. Tổng đài 1900558826 hỗ trợ giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân được kết nối từ Tổng đài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các đầu số hỗ trợ ở các bộ phận giải quyết TTHC ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và ở 13 trung tâm hành chính công các địa phương, duy trì hoạt động hiệu quả; thường xuyên, liên tục tiếp nhận và xử lý kịp thời, nhanh chóng các cuộc gọi hỗ trợ, hỏi đáp, tư vấn, phản ánh, kiến nghị về các nội dung liên quan đến giải quyết TTHC của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng thêm con dấu thứ 2 để giải quyết TTHC theo nguyên tắc "5 tại chỗ" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm); cung cấp 525 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (đạt tỷ lệ 33,8%); kết nối liên thông với 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương; kết nối liên thông Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đang tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả; góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.